Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie prosi jednostki samorządu terytorialnego o zapoznanie się z Informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.:

  • „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 oraz
  • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Zgodnie z działem IX ust. 2 Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 oraz zgodnie z działem XI ust. 2 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, wskazano, że: „jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy zaistnieje potrzeba przetwarzania przez gminę/powiat danych osobowych, gmina/powiat oświadcza, że obowiązki administratora danych osobowych tych osób będzie wykonywał zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.). W szczególności gmina/powiat przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, w wymaganych przypadkach uzyska od nich zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także przekaże tym osobom informacje, o których mowa w art. 13 lub w art. 14 RODO.”.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że jeżeli wśród działań gminy/powiatu nie ma takich, które w związku z przetwarzaniem danych w ww. programach, rodzą obowiązek pozyskania zgody, gmina/powiat nie ma obowiązku jej pozyskiwania, gdyż co do zasady podstawą przetwarzania danych przez gminy/powiaty realizujące przedmiotowe programy powinien być art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-23 09:31przez:
Opublikowano:2021-04-23 08:51przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:1036

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.