Korekta nieprawidłowo naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ani rozporządzeń wykonawczych do tego Kodeksu nie przewidują ściśle określonych terminów korekty nieprawidłowo naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia.

Korekty wynagrodzenia w związku z okresem nieobecności pracownika w pracy, za który pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia dokonuje się na podstawie art. 87 § 7 k. p. Przepis ten wskazuje, że z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1996 r., sygn. akt I PRN 32/96 precyzuje, że „odliczenie na podstawie art. 87 § 7 k. p. możliwe jest tylko w następnym, czyli najbliższym i kolejnym terminie płatności". (LEX nr 328075).

Natomiast korekta wynagrodzenia in plus powinna nastąpić najpóźniej w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia.

Takie stanowisko zajął również Departament Prawa Pracy MPiPS.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3480