Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie zmiany ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu pn. "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021

W dniu 29 września br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował komunikat do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” - edycja 2020-2021.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami uprzejmie informujemy, że:

  1. uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 16 października 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotny termin był do dnia 30 września 2020 r.
  2. rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. Pierwotny termin był do dnia 20 października 2020 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-29 11:08:23przez:
Opublikowano:2020-09-29 00:00:00przez: Ewa Dąbrowska
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:746

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.