4. Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie może żądać od wnioskodawcy składania informacji o stanie zdrowia razem z wnioskiem o dofinansowanie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba niepełnosprawna przedstawia zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, w którym uczestniczy. Zatem musi ona mieć przy sobie ten dokument w chwili wyjazdu na turnus. Nie ma podstaw, aby PCPR żądał od wnioskodawcy składania tego dokumentu łącznie z wnioskiem o dofinansowanie. Należy przy tym pamiętać, że ten dokument musi posiadać wyłącznie osoba niepełnosprawna, która wybrała turnus zawierający w swoim programie zabiegi fizjoterapeutyczne.

Podstawa prawna: