„Turystyka, rekreacja, kultura - czy na pewno dla wszystkich?”

Konferencję otworzyli Jarosław Duda Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Teresa Hernik, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Paulina Pietrasik z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiła kwestie dotyczące możliwości dostępu osób niepełnosprawnych do kultury, rekreacji i turystyki pod kątem zasad wydatkowania przez Polskę środków z Unii Europejskiej w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej.

Konferencja składała się z dwóch paneli tematycznych.

Pierwszy panel „Turystyka i rekreacja dostępna dla wszystkich” poświęcony został kwestii zapewnienia udziału osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w rekreacji i turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem zapewniania dostępności obiektów turystycznych oraz wprowadzania rozwiązań systemowych mających na celu stwarzanie warunków do aktywnego udziału tych osób w turystyce. W panelu wzięli udział eksperci reprezentujący urzędy centralne jak też organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział w panelu wzięli: Jolanta Śledzińska (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze), Benedykt Wojcieszak (Karkonoski z Sejmiku Osób Niepełnosprawnych), Małgorzata Tokarska (Biuro podróży dla osób niepełnosprawnych ACCESSIBLE POLAND TOURS), Karolina Szymańska-Skowronek (Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna), Katarzyna Podhorodecka (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki), Renata Słupek (Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody).

Drugi panel „Dostępność kultury i obiektów zabytkowych” poświęcony został kwestii dostępności miejsc kultury, w szczególności muzeów i obiektów zabytkowych - zarówno w kontekście dostępności architektonicznej, jak i dostępności oferty kulturalnej (dostęp do zbiorów i ekspozycji). W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, architekci oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych: Justyna Kowal (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego), Marek Wysocki (Politechnika Gdańska), Bożenna Chwalibóg (Towarzystwo Urbanistów Polskich (we współpracy z Fundacją Integracja)), Piotr Kowalski (Polski Związku Głuchych), Jacek Dąbrowski (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków), Marcin Cudak (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej), Artur Marcinkowski (Fundacja Widzialni). Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z wprowadzeniem w życie idei projektowania uniwersalnego w projektowaniu przestrzeni publicznej oraz serwisów internetowych.

Konferencję na język migowy tłumaczyła Pani Ewa Wojdyr z Akustica.Med.

Pętlę indukcyjną udostępniła Polska Fundacja Osób Słabosłyszących.

Obejrzyj wystąpienia Jarosława Dudy, Teresy Hernik i Pauliny Pietrasik na youtube.

Prezentacje