Konferencja Social and Technological Innovations – A Full Participation of Persons with Disabilities

Głównym tematem konferencji będą współczesne innowacje społeczne i technologiczne wykorzystywane w codziennym życiu osób niepełnosprawnych, a także skorelowane działania rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie

W tracie sesji otwierającej konferencję Pan Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawi informację na temat działań Polski na rzecz wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji zostanie także omówiona współpraca z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej w obszarze niepełnosprawności w celu zagwarantowania praw i udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym w regionie.

Przewidywane jest dalsze zaangażowanie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych we współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej w obszarze włączenia społecznego osób niepełnosprawnych.