Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

25 września 2018

Uruchomiona została nowoczesna platforma informatyczna do  załatwiania drogą elektroniczną spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON. 

Do tej pory osoba z niepełnosprawnością, która chciała uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny wniosek. Takich wniosków w całej Polsce, co roku, składa się ponad 500 tys. A kwota, którą samorządy rozdysponowały w 2017 roku sięgnęła 1 mld złotych.

Korzystając z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowoczesną platformę informatyczną, której celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

Celem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o te środki i poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli, zwiększenie zainteresowania i poprawa jakości i dostępności e-usług, kierowanych do osób niepełnosprawnych i podmiotów działających na ich rzecz oraz zapewnienie sprawnego przepływu danych sprawozdawczych pomiędzy realizatorem zadań (jednostek samorządu terytorialnego), a podmiotem finansującym (PFRON) – 

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła korzystać z Systemu jednostka samorządowa na jej terenie musi do niego przystąpić. Trwa pierwsze wdrożenie Systemu SOW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, gdzie specjaliści z zespołu SOW w asyście wykonawcy systemu dokonują konfiguracji oprogramowania oraz przeprowadzają instruktaż stanowiskowy użytkowników aplikacji. Jeszcze w tym roku System SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach w całej Polsce, a kolejne powiaty będą obsługiwane systematycznie w roku 2019. Odtąd w każdej Jednostce, która dołączy do Systemu SOW możliwe będzie załatwienie dofinansowania drogą elektroniczną - od wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, po złożenie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, aż po podpisanie umowy i rozliczenie dofinansowania.

Rezultaty projektu to stworzenie SOW (scentralizowanej platformy informatycznej), kreatora, który ułatwia dobór odpowiedniej formy wsparcia, portalu informacyjnego (https://portal-sow.pfron.org.pl), przekazanie blisko 2 tys. urządzeń digitalizujących i mobilnych, uruchomienie infolinii SOW 0 - 800 889 777 (połączenie bezpłatne) lub 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora) czynnej w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00, prowadzenie szkoleń stacjonarnych dla ponad 1200 osób z JST oraz szkoleń e-learningowych dla Beneficjentów projektu.

Osoby do kontaktu w PFRON:
Anna Światlak, tel. 22 50 55 327, aswiatlak@pfron.org.pl,
Katarzyna Matusz-Braniecka, tel. 22 50 55 663, kmatusz@pfron.org.pl.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy konferencji prasowej PFRON w dniu 20-09-2018 r. na sali

  Uczestnicy konferencji prasowej PFRON w dniu 20-09-2018 r. na sali

 • Powiększ zdjęcie Pani Pani Dorota Habich p. o. Prezesa Zarządu PFRON przemawia podczas konferencji prasowej

  Pani Pani Dorota Habich p. o. Prezesa Zarządu PFRON przemawia podczas konferencji prasowej

 • Powiększ zdjęcie Wystąpienie Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Michała Pelczarskiego

  Wystąpienie Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Michała Pelczarskiego

 • Powiększ zdjęcie Wystąpienie Kierownika projektu System Obsługi Wsparcia Pana Dariusza Łazara

  Wystąpienie Kierownika projektu System Obsługi Wsparcia Pana Dariusza Łazara

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-25
Data publikacji:2018-09-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1070