Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pozytywny trend w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

18 grudnia 2018

Ostatnie dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS) potwierdzają pozytywny trend
w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

W III kw. 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2% i tym samym osiągnął wartość dotychczas nienotowaną. Wzrost aktywności zawodowej był pochodną wzrostu zatrudnienia– wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym również osiągnął rekordową wartość i wyniósł 28,2%. Stopa bezrobocia tych osób utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału, kiedy spadła do wartości – 6,8%.

W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (III kw. 2017 r.) obserwuje się wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 pkt proc., wskaźnika zatrudnienia o 0,7 pkt proc., oraz spadek stopy bezrobocia o 1,2 pkt. proc.

W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2016 zmiany wyglądają następująco:
- wzrost współczynnik aktywności zawodowej o 3,7 pkt proc.;
- wzrost wskaźnika zatrudnienia o 4,3 pkt proc.;
- spadek stopy bezrobocia o 3,1pkt proc.

Szczegółowe dane z BAEL

Galeria

  • Powiększ zdjęcie zdjęcie wykresu pokazującego zmiany współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym między I kw. 2015 a III kw. 2018. Najniższą wartość współczynnik przyjmuje w II kw. 2015 – wynosi 24,5%, a najwyższą w III kw. 2018 – wynosi

    zdjęcie wykresu pokazującego zmiany współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym między I kw. 2015 a III kw. 2018. Najniższą wartość współczynnik przyjmuje w II kw. 2015 – wynosi 24,5%, a najwyższą w III kw. 2018 – wynosi

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcie wykresu pokazującego zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym między I kwartałem 2015 r. a III kwartałem 2018 r. Najniższą wartość wskaźnik przyjmuje w II kw. 2015 – wynosi 21,3%, a najwyższą w III kw. 2018 – wynos

    Zdjęcie wykresu pokazującego zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym między I kwartałem 2015 r. a III kwartałem 2018 r. Najniższą wartość wskaźnik przyjmuje w II kw. 2015 – wynosi 21,3%, a najwyższą w III kw. 2018 – wynos

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcie wykresu pokazującego zmiany stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym między I kwartałem 2015 r. a III kwartałem 2018. Najwyższą wartość stopa przyjmuje w I kw. 2015 – wynosi 16,0%, a najniższą w II oraz III kwartałem 2018 r. –

    Zdjęcie wykresu pokazującego zmiany stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym między I kwartałem 2015 r. a III kwartałem 2018. Najwyższą wartość stopa przyjmuje w I kw. 2015 – wynosi 16,0%, a najniższą w II oraz III kwartałem 2018 r. –

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-18
Data publikacji:2018-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1666