Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

100 mln więcej dla samorządów na wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

11 lutego 2019

8 lutego 2019 r. w głównej siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się śniadanie prasowe na temat nowych zadań programowych PFRON z udziałem: Ministra Krzysztofa Michałkiewicza, Prezes PFRON Marleny Maląg, Zastępcy Prezesa PFRON ds. Programowych Doroty Habich oraz Zastępcy Prezesa PFRON ds. Finansowych Tomasza Maruszewskiego.

Śniadanie było okazją do dialogu, tak ważnego przy wprowadzaniu nowych zmian. Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaznaczył, że 07.02.2019 Prezes PFRON podpisała podział kwot dla samorządów i będzie on zwiększony o 100 mln. Podkreślił tez istotną rolę samorządów, które mają zaspakajać potrzeby osób z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym. Ponadto podkreślił, iż zmiany w sprawie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, których celem było zwiększenie wysokości dofinansowania: kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej i kosztów rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej wpłyną pozytywnie na poprawę funkcjonowania zarówno warsztatów terapii zajęciowej, jak i zakładów aktywności zawodowej. Istotne znaczenie ma również rządowy Program Dostępność Plus, który przewiduje szereg działań realizowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego. W ich wyniku ma powstać około 1000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zostaną zniesione bariery architektoniczne i komunikacyjne. Przewiduje on też działania mające na celu systematyczną poprawę istniejącej infrastruktury i otoczenia.

Prezes PFRON Marlena Maląg podczas spotkania z dziennikarzami oraz rodzinami osób z niepełnosprawnością podkreśliła, że pomoc realizowana za pośrednictwem samorządów ze środków PFRON wpisuje się w  aktualną politykę na rzecz osób niepełnosprawnych. Istotną zmianą w zakresie tak ważnej dla rządu kwestii jak poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych jest modyfikacja programu „Aktywny samorząd” w zakresie: pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomocy w uzyskaniu prawa jazdy (po raz pierwszy także dla osób z dysfunkcją słuchu), zwiększeniu kwoty dofinansowania z 1600 do 2100 zł na prawo jazdy kat. B oraz wprowadzeniu możliwości dofinansowania na prawo jazdy innych kategorii, co powinno wpłynąć pozytywnie na aktywizację zawodową wśród osób z niepełnosprawnościami.

Z-ca Prezesa ds. Programowych PFRON Dorota Habich przytoczyła wyniki badań przeprowadzonych wśród osób z niepełnosprawnościami dotyczące ich potrzeb. Jako główny, wymagający zaspokojenia problem wskazali oni mieszkalnictwo i samodzielne życie (co nie leży zupełnie w kompetencjach i zadaniach PFRONu) oraz dostęp do nowoczesnych technologii.  Potrzeby te są uwzględniane w polityce społecznej Rządu.

Tomasz Maruszewski, Z-ca Prezesa PFRON ds. Finansowych podkreślił, jak bardzo wzrosła ilość środków przekazywanych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami (z 40 700 000 zł na 57 000 000 zł). Szczególnie istotne jest tu dofinansowanie do likwidacji barier transportowych, gdzie PFRON dofinansowuje zakupy busów w kwocie do 80 000 zł oraz autobusów w kwocie do 250 000 zł.

Podczas śniadania obecne były również rodziny osób z niepełnosprawnością: Małgorzata i Grzegorz Płonka (człowiek z dysfunkcją słuchu, muzyk i kompozytor) oraz Maria i Jurek Halscy. Grzegorz Płonka od wielu lat korzysta ze wsparcia PFRON. Rodziny wskazały na trudności z jakimi się borykają, ale też na to, jak ważna jest pomoc systemowa i wspólne wypracowanie modelu wsparcia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sniadanie prasowe na temat nowych zadań programowych PFRON z udziałem m. in. Ministra Krzysztofa Michałkiewicza, Prezes PFRON Marleny Maląg

    Sniadanie prasowe na temat nowych zadań programowych PFRON z udziałem m. in. Ministra Krzysztofa Michałkiewicza, Prezes PFRON Marleny Maląg

  • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Prezes PFRON Marlena Maląg

    Na zdjęciu Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Prezes PFRON Marlena Maląg

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-11
Data publikacji:2019-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Iwańczyk
Liczba odwiedzin:1434