Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Unieważnienie naborów partnerów

4 kwietnia 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie części IX pkt 2 ogłoszeń otwartego naboru partnerów, informuje o unieważnieniu naborów partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji dwóch projektów.

„Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”,
„Włączenie wyłączonych” - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Ponowny nabór partnerów do obu w/w projektów zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-04
Data publikacji:2019-04-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:360