Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

11 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019 roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W posiedzeniu wziął udział Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz oraz Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jacek Welter, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg i dyrektorzy właściwych komórek merytorycznych resortu rodziny.
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej Monika Zima-Parjaszewska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Poruszono kwestie związane z najbliższymi planami Ministerstwa w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych: programów pakietu „Mój Dom”, finansowanych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także założeń projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym i rozporządzenia dotyczącego Środowiskowych Domów Samopomocy wprowadzającego typ D.

W pierwszej części posiedzenia, dotyczącej Pakietu „Mój Dom”, przedstawiono założenia programów "Budynki bez barier" i "Centra Opiekuńczo–Mieszkalne" oraz obecny stan prac nad nimi.
Następnie, Dyrektor Krystyna Wyrwicka z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, przedstawiła sprawy związane z projektem nowelizacji rozporządzenia MRPiPS, dotyczącego wprowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy typu D.
W ostatnim punkcie porządku obrad omawiano planowany kształt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym i stan prac nad nim. Posiedzenie zostało podsumowane dyskusją członków Rady na tematy poruszane w poszczególnych prezentacjach.

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-11
Data publikacji:2019-04-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:495