Komunikat w sprawie programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 kwietnia 2019W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zakresu stosowania programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019” Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje:

1.    Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” jest pierwszym tego typu działaniem, mającym na celu okresowe wsparcie rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażowy. Doświadczenia, uwagi i propozycje zebrane podczas jego realizacji będą stanowić podstawę do ewentualnej modyfikacji programu w kolejnych edycjach. Pozwoli to na dostosowanie działań podejmowanych w tym zakresie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do realnych potrzeb, uwzględniających także możliwości samorządu terytorialnego oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


2.    Usługi opieki wytchnieniowej są w pierwszej kolejności kierowane do dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, a także wobec osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W celu oceny stanu osób niepełnosprawnych program proponuje stosowanie przez lekarza specjalistę „Karty oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel”. Skala Barthel została wprowadzona jedynie pomocniczo, by z usług nie były wykluczane dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są niesamodzielne / zależne.


3.    Użyte w Programie sformułowania co do zasady w żadnej mierze nie wykluczają osób, np. ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ani też nie ograniczają możliwości korzystania przez rodziców lub opiekunów takich dzieci z usług opieki wytchnieniowej. Jeżeli gmina lub powiat, w ramach swoich możliwości organizacyjnych i finansowych, stwierdzi potrzebę objęcia Programem również tej grupy osób, wnioski takie powinny być rekomendowane przez Wojewodów do realizacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-18
Data publikacji:2019-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Iwańczyk
Liczba odwiedzin:1971