Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

„Primus in Agendo” dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

13 maja 2019

Podczas uroczystej Gali z okazji 21. rocznicy powołania Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, która odbyła się 10 maja br., Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz wręczył Prezesowi i całemu zespołowi Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego pamiątkowy medal „Primus in Agendo” („Pierwszy w działaniu”) w dowód zaangażowania i wytrwałości na rzecz aktywizacji sportowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Polski Komitet Paraolimpijski istnieje od 1998 roku. Inicjatorami powstania PKPar były: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem” oraz Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów. PKPar jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) i Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego (EPC). Obecnie w jego skład wchodzą: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Stowarzyszenie „Cross”, Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” i Polska Federacja Bocci.

Komitet ma zasługi w propagowaniu idei paraolimpizmu i współorganizowaniu ruchu paraolimpjskiego w Polsce, a także współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób z niepełnosprawnościami, szczególnie sportu paraolimpijskiego w Polsce. PKPar zabezpiecza od strony formalnej uczestnictwo polskich sportowców w Igrzyskach Paraolimpijskich, a także propaguje, krzewi i upowszechnia zasady oraz idee paraolimpizmu. Reprezentuje polski sport w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim i wobec narodowych komitetów paraolimpijskich. Wykonuje zadania wynikające z postanowień Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz zadania zlecane przez władze państwa.

Polska zajmuje obecnie bardzo wysokie 9. miejsce (na ponad 120 państw) w medalowym rankingu wszechczasów Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Jest to również zasługa Komitetu i wszystkich wchodzących w jego skład organizacji i związków sportowych.

Przyznanie Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu odznaki honorowej „Primus in Agendo” stanowi uhonorowanie samego Komitetu oraz organizacji i związków sportowych wchodzących w jego skład – za zasługi na rzecz popularyzacji sportu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej i kształtowania świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych. To także docenienie niepełnosprawnych sportowców, którzy rozsławiają imię Polski na świecie, prezentują na świecie osiągnięcia polskiego sportu osób niepełnosprawnych, a także dają przykład wielu pozytywnych cech charakteru, ambicji, systematyczności, hartu ducha wszystkim - zarówno innym osobom niepełnosprawnym, jak i wszystkim kibicom. Jest to również uhonorowanie działaczy, szkoleniowców i pozostałych osób wspierających sport osób niepełnosprawnych zrzeszonych w PKPar.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Pełnomocnik Rządu ds. Osób wręcza odznaczenie honorowe Primus in Agendo dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Prezesowi Łukaszowi Szelidze

    Pełnomocnik Rządu ds. Osób wręcza odznaczenie honorowe Primus in Agendo dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Prezesowi Łukaszowi Szelidze

  • Powiększ zdjęcie widok na scenę z logo Gali, po bokach flagi państwowe, z prawej strony przemawia Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Michałkiewicz

    widok na scenę z logo Gali, po bokach flagi państwowe, z prawej strony przemawia Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Michałkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-13
Data publikacji:2019-05-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1035