Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W dniu 17 maja 2019 r. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów .

W ramach ogłoszonego programu wnioski złożyło 320 gmin na kwotę 31 486 688.03, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 3 925 596,69.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-05-24 09:44:52przez:
Opublikowano:2019-05-23 00:00:00przez: Małgorzata Wenek
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:2936

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.