Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA BIURA

Podstawą prawną funkcjonowania Biura Pełnomocnika jest art. 34 pkt. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
"Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. "

Biuro Pełnomocnika jest komórką organizacyjną Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach regulaminu ministerstwa Biuro Pełnomocnika posiada własny regulamin organizacyjny. Merytorycznie Biuro Pełnomocnika podlega wyłącznie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

NASZ ZESPÓŁ

W chwili obecnej Biuro zatrudnia ponad 50 pracowników, z czego ponad 14 % to osoby niepełnosprawne.

Na czele Biura stoi dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy jednego zastępcy.

Dyrektor Biura: Justyna Mikołajczyk

Zastępca Dyrektora: Małgorzata Paprota

Biuro Pełnomocnika składa się z 7 wydziałów oraz 2 wydzielonych samodzielnych stanowisk pracy.

Wydział do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej

Wydział do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności

Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej

Wydział do Spraw Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział do Spraw Obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej i Legislacji

Samodzielne Stanowisko Radców Prawnych.

Pracownicy wszystkich wydziałów/stanowisk inicjują, opiniują i współpracują merytorycznie w opracowywaniu nowych lub dokonywaniu zmian obowiązujących aktów normatywnych w zakresie właściwości wydziałów/stanowisk.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Wenek
Data utworzenia:2015-03-19
Data aktualizacji:2018-06-28
Data publikacji:2015-03-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:70739

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-06-28 15:52:39Małgorzata Wenekaktualizacja Biuro
2018-01-23 09:11:34Małgorzata JanickaAktualizacja metrykiBiuro
2018-01-23 08:54:55Aktualizacja treściBiuro
2017-11-22 13:16:52Aktualizacja treściBiuro