Jesteś tutaj: Start / Prawo / Ustawy

Ustawy

USTAWA O REHABILITACJI (...) - tekst jednolity  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t. j. Dz. U. 2016, Poz. 2046) pdf 1,45 Mb

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 2017, poz. 1428) pdf 466 kb -  z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawa zmienia brzmienie art. 6d ust. 4a pkt 1 i 4 oraz art. 21 ust. 2b-2d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (art. 3 ustawy). 

USTAWA O JĘZYKU MIGOWYM - wersja zaktualizowana 25 października 2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824) pdf 411 kb

USTAWA O RATYFIKACJI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.2012.882) PDF 93 kb

Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.2012.1170) PDF 745 kb

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych PDF 285 kb