Materiały z posiedzeń

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu -  28 września 2016 r.

Protokół z pierwszego posiedzenia 28 września 2016 r. pdf 127 kb

2.  Drugie posiedzenie Zespołu - 26 października 2016 r.

Protokół z drugiego posiedzenia 26 października 2016 r. pdf 163 kb

3. Trzecie posiedzenie Zespołu - 28 listopada 2016 r.

Protokół z trzeciego posiedzenia 28 listopada 2016 r. pdf 153 kb

4. Czwarte posiedzenie Zespołu - 18 stycznia 2017 r.

Protokół z czwartego posiedzenia 18 stycznia 2017 r. pdf 164 kb

Plan pracy Zespołu na 2017 r. pdf 53,3 kb 

5. Piąte posiedzenie Zespołu - 30 marca 2017 r.

Protokół z piątego posiedzenia 30 marca 2017 r. pdf 153,18 kb

6. Szóste posiedzenie Zespołu - 23 czerwca 2017 r.

Protokół z szóstego posiedzenia 23 czerwca 2017 r. pdf 159 kb