Jesteś tutaj: Start / Pełnomocnik / Patronaty

Patronaty

JAK UZYSKAĆ PATRONAT?

Objęcie patronatu honorowego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub udział w komitecie honorowym są wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Patronat honorowy lub uczestnictwo Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w komitecie honorowym mogą być przyznawane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a ich realizacja służy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM W 2017 ROKU

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych objął w 2017 roku patronat honorowy nad:

 • Ogólnopolską Kampanią Społeczną #17 milionów organizowaną w związku z obchodami, w każdą pierwszą środę października, Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego; organizator: Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat";
 • III edycją społeczno-edukacyjnego Programu Kompas; organizator: Fundacja Promień Nadziei;
 • V Jubileuszowym Warszawskim Festiwalem Kultury bez Barier, który odbędzie się w Warszawie w dniach od 29 września do 15 października, organizator: Fundacja Kultura bez Barier;
 • dziewiątą edycją konkursu „Samorząd Równych Szans”, organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego;
 • Konferencją „Niepełnosprawni na rynku pracy", która odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 roku w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. organizator: Fundacja Łódź Akademicka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Ogólnopolskim Przeglądem Poezji – XX Jesienne Debiuty Poetyckie, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizator: V LO im. M.Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Fundacja Fuga Mundi w Lublinie,
 • XX - Jubileuszowym Ogólnopolskim Przeglądem Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „OPTAN 2017”, który odbędzie się w dniach od 7 do 10 września 2017 roku, w Grudziądzu.;
 • Ogólnopolską Konferencją „(Nie)pełnosprawny w pracy i w biznesie” oraz organizowany panel dyskusyjny o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które odbędą się w dniu 15 września 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • organizator: Oddział ZUS w Rzeszowie;
 • Konferencją pt: „Orzeczenie o niepełnosprawności kluczem do rehabilitacji zawodowej i społecznej na przykładzie województwa śląskiego” organizowaną przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 22 września 2017 r. ;
 • Konferencją „Mieszkalnictwo wspomagane szansą na godne i niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną”, która odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku w Krośnie, organizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • Konferencją „Niegrzeczne dzieci? Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem”, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 r. w Białej Podlaskiej organizator: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat";
 • XV Międzynarodowym Integracyjnym Turniejem Szachowym, który odbędzie się w dniach 20-26 listopada 2017 roku w Hotelu Tycjan w Milówce organizator: Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY;
 • XV Międzynarodowym Przeglądem Teatrów Wspaniałych, który odbędzie się w dniach 11-15 września 2017 r. w Tczewie i Gołuniu; organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie;
 • 14 Europejskim Festiwalem Filmowym Integracja Ty i Ja, który odbędzie się w dniach od 5 do 9 września 2017 roku w Koszalinie, organizator Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne;
 • XXI Ogólnopolską Olimpiadą Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka ABILIMPIADA, która odbędzie się w Koninie w dniach od 22 do 24 września 2017 roku, organizator: Fundacja Mielnica;
 • XIX Spartakiadą Sportową Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego organizowaną w dniu 21 czerwca 2017 r. na stadionie Miejskim w Głogowie Małopolskim;
 • Dniem Otwartych Drzwi w Końskowoli, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 r. organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
 • nad XXVI Sejmikiem Rehabilitacyjnym Województwa Podkarpackiego, który odbędzie się w Rzeszowie w dniu 8 kwietnia 2017 r., organizator: Caritas Diecezji Rzeszowskiej;
 • Wojewódzką Konferencją „Osoby z niepełnosprawnością – Dolny Śląsk 2017” organizowaną z okazji 58 Światowego Dnia Inwalidy, która odbędzie się w dniu 21 marca 2017 roku we Wrocławiu, organizator: Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrosławiu;
 • makroregionalną Konferencją pt: „Z ZAZ na otwarty rynek pracy – szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w dniu 17 marca 2017  w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, organizator: Oddział Małopolski PFRON;
 • konkursem "Strona Internetowa bez Barier" organizaowanym przez Fundację Widzialni;
 • Konferencją pt: „Doskonalenie form wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym” która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Konferencją naukową „Szansa-Potencjał-Możliwości zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych” organizowaną w dniu 31 marca 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • XI Ogólnowarszawskim Konkursem Kulinarnym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kucharz doskonały”, który odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w Warszawie.

Objął patronat nad:

 • konferencją pt. „Praktyczne aspekty stosowania normy WCAG 2.0 w systemach teleinformatycznych” organizowaną przez Polskią Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Fundację Vis Maior.

Przystąpił do:

 • udziału w pracach Kapituły Ogólnopolskiej XII Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2017, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;
 • Komitetu XI Przeglądu Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O księżyc Twardowskiego”, który odbędzie się w Biszczy w dniu 16 października 2017 roku, organizator Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Otwórzmy swoje serca";
 • Komitetu Honorowego „Benefisu Marzeń” z okazji 15 letniej działalności Fundacji Spełnionych Marzeń, który odbędzie się w dniu 11 września br., w Teatrze Kwadrat;
 • Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno- Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBARTIANA”, który odbędzie się w Krakowie w dniu 13 marca 2017 roku;
 • Komitetu Honorowego 14. Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” i odbywającego się w ich ramach finału 13 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, które odbędą się na Rynku w Krakowie w dniach 3 i 4 czerwca 2017 roku.

Patronaty 2016 pdf 121 kb

Patronaty 2015 pdf 111,2 kb

Patronaty 2014 pdf 112 kb

Patronaty 2013 pdf 101 kb

Patronaty 2012 pdf 106 kb

Patronaty 2011 pdf 94 kb