Jesteś tutaj: Start / Pełnomocnik / Patronaty

Patronaty

JAK UZYSKAĆ PATRONAT?

Objęcie patronatu honorowego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub udział w komitecie honorowym są wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Patronat honorowy lub uczestnictwo Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w komitecie honorowym mogą być przyznawane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a ich realizacja służy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM W 2017 ROKU

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych objął w 2017 roku patronat honorowy nad:

 • projektem MamPrawoDo.Info realizowanym przez Fundację Widzialni;
 • XI edycją konferencji "Pełno(s)prawny Student", która odbędzie się 14 listopada 2017 r. w Krakowie. Organizator: Fundacja Instytut Rozwoju regionalnego;
 • Ogólnopolską Kampanią Społeczną #17 milionów organizowaną w związku z obchodami, w każdą pierwszą środę października, Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego; organizator: Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat";
 • III edycją społeczno-edukacyjnego Programu Kompas; organizator: Fundacja Promień Nadziei;
 • V Jubileuszowym Warszawskim Festiwalem Kultury bez Barier, który odbędzie się w Warszawie w dniach od 29 września do 15 października, organizator: Fundacja Kultura bez Barier;
 • dziewiątą edycją konkursu „Samorząd Równych Szans”, organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego;
 • Konferencją „Niepełnosprawni na rynku pracy", która odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 roku w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. organizator: Fundacja Łódź Akademicka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Ogólnopolskim Przeglądem Poezji – XX Jesienne Debiuty Poetyckie, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizator: V LO im. M.Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Fundacja Fuga Mundi w Lublinie,
 • XX - Jubileuszowym Ogólnopolskim Przeglądem Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „OPTAN 2017”, który odbędzie się w dniach od 7 do 10 września 2017 roku, w Grudziądzu.;
 • Ogólnopolską Konferencją „(Nie)pełnosprawny w pracy i w biznesie” oraz organizowany panel dyskusyjny o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które odbędą się w dniu 15 września 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • organizator: Oddział ZUS w Rzeszowie;
 • Konferencją pt: „Orzeczenie o niepełnosprawności kluczem do rehabilitacji zawodowej i społecznej na przykładzie województwa śląskiego” organizowaną przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 22 września 2017 r. ;
 • Konferencją „Mieszkalnictwo wspomagane szansą na godne i niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną”, która odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku w Krośnie, organizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • Konferencją „Niegrzeczne dzieci? Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem”, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 r. w Białej Podlaskiej organizator: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat";
 • XV Międzynarodowym Integracyjnym Turniejem Szachowym, który odbędzie się w dniach 20-26 listopada 2017 roku w Hotelu Tycjan w Milówce organizator: Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY;
 • XV Międzynarodowym Przeglądem Teatrów Wspaniałych, który odbędzie się w dniach 11-15 września 2017 r. w Tczewie i Gołuniu; organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie;
 • 14 Europejskim Festiwalem Filmowym Integracja Ty i Ja, który odbędzie się w dniach od 5 do 9 września 2017 roku w Koszalinie, organizator Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne;
 • XXI Ogólnopolską Olimpiadą Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka ABILIMPIADA, która odbędzie się w Koninie w dniach od 22 do 24 września 2017 roku, organizator: Fundacja Mielnica;
 • XIX Spartakiadą Sportową Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego organizowaną w dniu 21 czerwca 2017 r. na stadionie Miejskim w Głogowie Małopolskim;
 • Dniem Otwartych Drzwi w Końskowoli, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 r. organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
 • nad XXVI Sejmikiem Rehabilitacyjnym Województwa Podkarpackiego, który odbędzie się w Rzeszowie w dniu 8 kwietnia 2017 r., organizator: Caritas Diecezji Rzeszowskiej;
 • Wojewódzką Konferencją „Osoby z niepełnosprawnością – Dolny Śląsk 2017” organizowaną z okazji 58 Światowego Dnia Inwalidy, która odbędzie się w dniu 21 marca 2017 roku we Wrocławiu, organizator: Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrosławiu;
 • makroregionalną Konferencją pt: „Z ZAZ na otwarty rynek pracy – szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w dniu 17 marca 2017  w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, organizator: Oddział Małopolski PFRON;
 • konkursem "Strona Internetowa bez Barier" organizaowanym przez Fundację Widzialni;
 • Konferencją pt: „Doskonalenie form wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym” która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Konferencją naukową „Szansa-Potencjał-Możliwości zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych” organizowaną w dniu 31 marca 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • XI Ogólnowarszawskim Konkursem Kulinarnym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kucharz doskonały”, który odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w Warszawie.

Objął patronat nad:

 • konferencją pt. „Praktyczne aspekty stosowania normy WCAG 2.0 w systemach teleinformatycznych” organizowaną przez Polskią Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Fundację Vis Maior;
 • objął patronat merytoryczny nad XXII edycją Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017”; organizator :Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Kapituła Konkursu "Modernizacja Roku".

Przystąpił do:

 • udziału w pracach Kapituły Ogólnopolskiej XII Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2017, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;
 • Komitetu XI Przeglądu Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O księżyc Twardowskiego”, który odbędzie się w Biszczy w dniu 16 października 2017 roku, organizator Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Otwórzmy swoje serca";
 • Komitetu Honorowego „Benefisu Marzeń” z okazji 15 letniej działalności Fundacji Spełnionych Marzeń, który odbędzie się w dniu 11 września br., w Teatrze Kwadrat;
 • Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno- Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBARTIANA”, który odbędzie się w Krakowie w dniu 13 marca 2017 roku;
 • Komitetu Honorowego 14. Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” i odbywającego się w ich ramach finału 13 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, które odbędą się na Rynku w Krakowie w dniach 3 i 4 czerwca 2017 roku;
 • Komitetu Honorowego XVI Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych im Krzysztofa Brzęczka, który odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku  w Trzebini; organizator: Fundacja im Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie.

Patronaty 2016 pdf 121 kb

Patronaty 2015 pdf 111,2 kb

Patronaty 2014 pdf 112 kb

Patronaty 2013 pdf 101 kb

Patronaty 2012 pdf 106 kb

Patronaty 2011 pdf 94 kb