Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Zakłady pracy chronionej

CO TO JEST?

Zakładem Pracy Chronionej jest pracodawca, któremu wojewoda przyznał ten status w formie decyzji administracyjnej.

PRACODAWCY UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA STATUSU ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

O status prowadzącego zakład pracy chronionej może ubiegać się każdy pracodawca, który:

Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest prowadzony w formie rozliczeniowego rachunku bankowego środków.

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzy się m. in. ze zwolnień :

UWAGA !

  1. Środki uzyskane z tytułu zwolnień z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zasilają w 60% zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (40% przekazywane jest na PFRON).
  2. Środki uzyskane z tytułu zwolnień z pozostałych podatków i opłat przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zatrudniających co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 90% zasilają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (10% przekazywane jest na PFRON).
  3. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zakładowego funduszu rehabilitacji, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2015-03-24
Data aktualizacji:2018-04-09
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:29551

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-04-09 09:49:22Małgorzata JanickaAktualizacja danychZakłady pracy chronionej
2018-01-23 09:49:38Małgorzata JanickaAktualizacja metrykiZakłady pracy chronionej
2017-11-16 14:11:43Aktualizacja treściZakłady pracy chronionej