Dane dotyczące zakładów aktywności zawodowej

Dane od wojewodów dotyczące liczby zakładów aktywności zawodowej i stanu zatrudnienia

Znajdziesz tu dane od wojewodów dotyczące stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej  w okresach półrocznych.  W  czerwcu 2017 r.  liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w 106 zakładach aktywności zawodowej wyniosła 4 458 (wzrost o 373 osób w stosunku do czerwca 2016 r.), w tym ze schorzeniami specjalnymi 2 691 osoby.  Stan zatrudnienia ogółem wyniósł 5 867 osoby. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ukształtował się na poziomie  75,98%.  

Elektroniczna wersja formularza sprawozdawczego dla Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich

Formularz spawozdawczy INF-ZPCH-ZAZ xls 177,5 kb

Instrukcja obsługi formularza INF-ZPCH-ZAZ pdf 681 kb