Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Stan zdrowia

Dane na podstawie Badania Stanu Zdrowia Ludności Polski

Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia, narządów ruchu, układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie niższy udział procentowy osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym w zbiorowości osób niepełnosprawnych dotyczy jednak tysięcy osób o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, a zatem i wymagających szczególnego podejścia w edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym.

Dane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2018 roku 26,7% osób w wieku 16 lat i więcej miało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 47,8% tych osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) a 25,5% - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym odsetek osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest mniejszy, przy wyższym odsetku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (odsetki wynoszą odpowiednio: 24,1%, 48,9% i 27,0%).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-21 15:45:09przez:
Opublikowano:2015-04-21 00:00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 10:43przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:23411

Rejestr zmian

  • [2018-01-23 10:43:56]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
  • [2018-01-10 07:59:58]Aktualizacja danych i dodanie plików