Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Korespondencja z pracodawcami

Informacja dotycząca efektu zachęty

Odpowiadając na napływające pytania dotyczące wykazywania efektu zachęty przez pracodawców pozostających w relacji powiązania przypominamy, że efekt ten może zostać wykazany:

Odnosząc powyższe do pracodawców pozostających w relacji powiązania należy wskazać, że wzrost zatrudnienia ogółem osób niepełnosprawnych powinien odnosić się do stanów zatrudnienia u wszystkich podmiotów w grupie. Natomiast jeżeli pracodawca powiązany przyjmuje pracownika na stanowisko wcześniej opróżnione przez innego pracownika, to w przypadku braku wzrostu zatrudnienia ogółem, wykazując efekt zachęty metodą jakościową bierze pod uwagę tylko pracowników zatrudnionych przez siebie.

Jeżeli pracodawca ustali, iż biorąc pod uwagę stany zatrudnienia we wszystkich podmiotach powiązanych, efekt zachęty metodą ilościową nie wystąpił w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego i nie ma możliwości ustalenia efektu zachęty metodą jakościową (na podstawie personelu pracodawcy wnioskującego o pomoc), dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika nie przysługuje, a co za tym idzie pracodawca nie powinien takiego pracownika wykazywać w miesięcznych informacjach INF-D-P, składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego korzystania przez pracodawców z pomocy publicznej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych powyższe znajdzie zastosowanie za okresy począwszy od stycznia 2017 r.


Skan pisma znak: BON-I.52312.242.2017.AK pdf 420 kb

Pismo znak: BON-I.52312.280.2016.PM docx 16,2 kb

Skan pisma znak: BON-I.52312.280.2016.PM pdf 512 kb

Skan pisma znak: BON-I.52313.51.2017.AK pdf 476,52 kb

Pismo znak: BON-I.52315.132.2016.PM docx 16,2 kb

Skan pisma: BON-I.52315.132.2016.PM pdf 427 kb

Pismo znak: BON-I-52315-114-2016.LK docx 13,71 kb

Skan pisma: BON-I-52315-114-2016.LK pdf 433,29 kb

Pismo znak: BON-I-52315-90-2016 docx 14,5 kb

Skan pisma: BON-I-52315-90-2016 pdf  249 kb

Pismo znak: BON-I-52315-89-2016  docx 13,26 kb

Skan pisma: BON-I-52315-89-2016 pdf 220 kb

Pismo znak: BON-I-52315-12-2016 docx 16,18 kb

Skan pisma: BON-I-52315-12-2016 Z 11-2-2016 pdf 262,44 kb

Pismo znak: BON.I.52315.182.2016.WK docx 20 kb

Skan pisma BON.I.52315.182.2016.WK pdf 388 kb

Pismo znak: BON.I.52312.166.2016.WK docx 20 kb

Skan pisma BON.I.52312.166.2016.WK pdf 352 kb

Pismo znak: BON-I.52315.70.2016.WK docx 19,10 kb 

Skan pisma BON-I.52315.70.2016.WK pdf 409,07 kb

Pismo znak: BON-I.52315.89.2016.LK (red.) docx 13,27 kb

Skan pisma BON-I.52315.89.2016.LK (red.) pdf 94,6 kb

Pismo znak: BON-I.52316.13.2016.PM docx  16 kb

Skan pisma BON-I.52316.13.2016.PM pdf 308 kb

Pismo znak BON.I.52315.58.2016.LK docx 18 kb

Skan pisma znak BON.I.52315.58.2016.LK pdf 79 kb

Pismo BON-l-52312.271.2015.LK pdf 424 kb

Pismo BON-I 52312.174.2015.LK docx 14,6 kb

Skan pisma BON-I 52312.174.2015.LK pdf 700 kb

Pismo BON-I.52311.70.2015.PM docx 20,4 kb

Załącznik do pisma. Kopia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 13 czerwca 2015 r. (znak: DD6.8223.8.2015) pdf 105 kb

Skan pisma BON-I.52311.70.2015.PM pdf 208 kb

Pismo BON-I.52311.81.2015.PM docx 20 kb

Skan pisma BON-I.52311.81.2015.PM pdf 514 kb

Pismo BON-I.52313.69.2015.EW docx 24kb

Skan pisma BON-I.52313.69.2015.EW pdf 68 kb

Pismo BON-I.52313.68.2015.EW docx 44 kb

Skan pisma BON-I.52313.68.2015.EW pdf 88 kb

  1. z dnia 14 kwietnia 2015 r. (wpływ: 17 kwietnia, znak: OBPON.ORG/279/09/MT-P/2015.04.13) w sprawie zwrotu środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w razie utraty statusu zakładu pracy chronionej,
  2. z dnia 29 kwietnia 2015 r. (wpływ: 7 maja, znak: OBPON.ORG/283/13/ES/ 2015.04.29) w sprawie czasu pracy pracownika niepełnosprawnego i wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  3. z dnia 6 maja 2015 r. (znak: OBPON.ORG/284/14/ES/2015.05.06) w sprawie dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Pismo BON-I.52312.123.2015.PM doc 20 kb

Skan pisma BON-I.52312.123.2015.PM pdf 68 kb

Pismo BON-I.52312.2.2015.PM doc 32 kb

Skan pisma BON-I.52312.2.2015.PM pdf 44 kb

Pismo BON-I.52312.43.2015.PM doc 35 kb

Skan pisma BON-I.52312.43.2015.PM pdf 375 kb

Pismo BON-I.52312.32.2015.PM DOC 35 kb

Skan pisma BON-I.52312.32.2015.PM PDF 506 kb

Pismo znak: BON-I-52311-388-2-WK/14 DOC 39,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-388-2-WK/14 PDF 830 kb

Pismo znak: BON-I-52311-389-2-WK/14 DOC 36,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-389-2-WK/14 PDF 460 kb

Pismo znak: BON-I-52311-376-2-PM/14 DOC 40 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-376-2-PM/14 PDF 972 kb

Pismo znak: BON-I-52311-364-2-LK/2014 DOC 54,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-364-2-LK/2014 PDF 700 kb

Pismo znak: BON-I-52311-372-2-WK DOC 37,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-372-2-WK PDF 530,5 kb

Pismo znak: BON-I-52311-339-2-PM/14 DOC 38 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-339-2-PM/14 PDF 1,03 Mb

Pismo BON-I-52311-345-3-PM doc 38 kb

Skan pisma BON-I-52311-345-3-PM pdf 959,5 kb

Pismo BON-I-52311-343-2-LK/2014 doc 54 kb

Skan pisma BON-I-52311-343-2-LK/2014 pdf 737,7 kb

Pismo BON-I-52311-323-2-LK/2014 doc 54 kb

Skan pisma BON-I-52311-323-2-LK/2014 pdf 698 kb

Pismo BON-I-52311-354-2-LK/2014 doc 54,5 kb

Skan pisma BON-I-52311-354-2-LK/2014 pdf 688,5 kb

Pismo BON-I-52311-328-2-LK/2014 doc 51,5 kb

Skan pisma BON-I-52311-328-2-LK/2014 pdf 565 kb

Pismo BON-I-52311-357-2-LK/2014 doc 51,5 kb

Skan pisma BON-I-52311-357-2-LK/2014 pdf 548 kb

Pismo znak: BON-I-52311-224-2-AK/14 DOC 42 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-224-2-AK/14 PDF 604 kb

Pismo znak: BON-I-52311-208-2-LK/2014 DOC 51 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-208-2-LK/2014 PDF 245,28 kb

Pismo znak: BON-I-52311-207-2-LK/2014 DOC 49 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-207-2-LK/2014 PDF 160 kb

Pismo znak: BON-I-52311-13-2-LK/2014 DOC 50 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-13-2-LK/2014 PDF 72 kb

Pismo znak: BON-I-52311-15-2-LK/2014 DOC 51,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-15-2-LK/2014 PDF 82 kb

Pismo znak: BON-I-52311-16-2-LK/2014 DOC 50,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-16-2-LK/2014 PDF 72,3 kb

Pismo znak: BON-I-52311-25-2-LK/2014 DOC 45 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-25-2-LK/2014 PDF 31,4 kb

Pismo znak: BON-I-52311-49-2-LK/2014 DOC 49 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-49-2-LK/2014 PDF 64 kb

Pismo znak: BON-I-52311-53-2-LK/2014 DOC 52,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-53-2-LK/2014 PDF 72,2 kb

Pismo znak: BON-I-52311-84-3-LK/2014 DOC 81,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-84-3-LK/2014 PDF 62,5 kb

Pismo znak: BON-I-52311-172-2-LK/2014 DOC 51 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-172-2-LK/2014 PDF 61 kb

Pismo znak: BON-I-52311-181-2-LK/2014 DOCX 33 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-181-2-LK/2014 PDF 326 kb

Pismo znak: BON-I-52311-188-2-LK/2014 DOCX 33 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-188-2-LK/2014 PDF 34,3 kb

Pismo znak: BON-I-52311-182-2-LK/2014 DOCX 34,3 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-182-2-LK/2014 PDF 268,3 kb

Pismo znak: BON-I-52311-76-2-WK/14 doc 39 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-76-2-WK/14  pdf 1,09 mb

Pismo znak: BON-I-52311-5-2-WK/14 doc 44,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-5-2-WK/14 pdf 871,14 kb

Pismo znak: BON-I-52311-505-2-WK/13 doc 38 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-505-2-WK/13 pdf 826 kb

Pismo znak: BON-I-52311-391-2-LK/2013 docx 32 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-391-2-LK/2013 pdf 482 kb

Pismo znak: BON-I-52311-455-2-PM/13 doc 34,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-455-2-PM/13 pdf 502 kb

Pismo znak: BON-I-52311-379-2-LK/2013 docx 32 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-379-2-LK/2013 pdf 566 kb

Pismo znak: BON-I-52311-355-2-LK/2013 doc 33 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-355-2-LK/2013 pdf 520,25 kb

Pismo znak: BON-I-52311-352-2-LK/2013 docx 33,38 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-352-2-LK/2013 pdf 1,03 mb

Pismo znak: BON-I-52311-349-2-LK/2013  doc 31,17 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-349-2-LK/2013 pdf 431,2 kb

Pismo znak: BON-I-52311-332-2-LK/2013 docx 32,43 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-332-2-LK/2013 pdf 567 kb

Pismo znak: BON-I-52311-353-2-LK/2013 docx 31,26 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-353-2-LK/2013 pdf 451 kb

Pismo znak: BON-I-52311-284-2-PM/2013 doc 34 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-284-2-PM/2013 pdf 803 kb

Pismo znak: BON-I-52311-293-2-LK/2013 doc 31,21 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-293-2-LK/2013 pdf 478 kb

Pismo znak: BON-I-52311-243-2-LK/2013 docx 34,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-243-2-LK/2013 pdf 1,1 mb

Pismo znak: BON-I-52311-242-2-LK/2013 doc 34,55 kb

Skan pisma BON-I-52311-242-2-LK/2013 pdf 592 kb

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2015-03-20
Data aktualizacji:2018-01-23
Data publikacji:2015-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:24617

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-23 10:52:42Małgorzata JanickaAktualizacja metrykiKorespondencja z pracodawcami
2017-12-12 09:34:47AdministratorDodanie plikuKorespondencja z pracodawcami