Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Informacja dotycząca sposobu aktualizacji ofert dla oferentów, których oferty zostały uwzględnione na liście rekomendowanych ofert w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” - edycja 2023

Informacja dotycząca sposobu aktualizacji ofert dla oferentów, których oferty zostały uwzględnione na liście rekomendowanych ofert w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” - edycja 2023

Informujemy, że w przypadku obniżenia kwoty środków Funduszu Solidarnościowego w stosunku do wnioskowanej w ramach konkursu, konieczne jest przesłanie aktualizacji oferty (zał. nr 1 do programu), kosztorysu (załącznik nr 3 do oferty) oraz w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usług opieki wytchnieniowej , również harmonogramu (załącznik nr 2 do oferty). Aktualizacja oferty może dotyczyć: kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich zadania, okresu realizacji zadania oraz obszaru jego realizacji, wymiaru godzin/dób świadczenia usług opieki wytchnieniowej, liczby opiekunów/asystentów oraz liczby uczestników programu (członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami) i liczby osób z niepełnosprawnością.

  1. Aktualizacja oferty w pierwszej kolejności powinna objąć sumę kosztów pośrednich zadania.
  2. W dalszej kolejności zmianie może ulec koszt godziny/ doby usług opieki wytchnieniowej.
  3. Jako ostatni modyfikacji może podlegać: wymiar godzin/dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na uczestnika programu w danym roku kalendarzowym oraz liczba uczestników programu i osób z niepełnosprawnością.
  4. Modyfikacja nie może obejmować charakterystyki oferenta (dział III pkt 1-3 oferty), złożonych w treści oferty oświadczeń, deklarowanej kwoty środków własnych oraz zadeklarowanego procentowego udziału liczby osób niepełnosprawnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Sposób dokonania aktualizacji oferty i załączników będzie przedmiotem analizy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zaktualizowaną ofertę należy przysłać w postaci papierowej listem poleconym/przesyłką kurierską do Biura Funduszu Solidarnościowego na adres do korespondencji lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej albo elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ponadto w celu zawarcia umowy w ramach ww. Programu prosimy o uzupełnienie oraz przekazanie załączonego formularza.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-04 11:53przez:
Opublikowano:2023-01-04 11:55przez: Mariusz Marciniak-Grodecki
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:969

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.