Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Walka z dyskryminacją to realna zmiana rzeczywistości

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

 

Czym jest dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność?

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność ma miejsce, kiedy osoba, z powodu swojej niepełnosprawności, traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji. Wtedy mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią. Natomiast dyskryminacja pośrednia to sytuacja, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób. Ponadto jako dyskryminację uważa się wszelkie niepożądane zachowania związane z niepełnosprawnością, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

W Polsce żyje ponad 4 mln osób niepełnosprawnych. Ok. 100 tys. spośród nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Jak podejmowana jest walka z dyskryminacją?

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych jest komórką organizacyjną Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki szeregowi działań podejmowanych przez Biuro niesiona jest realna pomoc osobom poszkodowanym ze względu na swoją niepełnosprawność. „Najczęstszą prośbą jest pomoc w zwalczaniu codziennych trudności, na które natrafiają osoby niepełnosprawne, a także wsparcie w bezpośredniej interwencji w jakimś urzędzie lub instytucji” – mówi Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik.

 Oto przykładowe, bezpośrednio zwalczające dyskryminację ze względu na niepełnosprawność interwencje, które na co dzień podejmowane są przez Biuro:

-  na prośbę Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Infrastruktury zmieniło przepisy w zakresie elektronicznego potwierdzania odbioru przesyłek - z dostosowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących,

- dzięki interwencji Urząd Transportu Kolejowego zdecydował się na remont wind dla osób niepełnosprawnych na peronach osobowych stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie,

- na wniosek Biura  wyznaczono dodatkowe miejsca parkingowe pod Urzędem Miasta w Gdańsku.

„Działania dotyczą w głównej mierze osób indywidualnych - dzięki interwencji Biura osobie z dwójką dzieci niepełnosprawnych anulowano dodatkową opłatę za parking, osoba niepełnosprawna z 4-kończynowym paraliżem miała doręczony do miejsca zamieszkania dowód osobisty i została przeproszona za zajście” – wymienia minister Wdówik.

 Wsparcie w czasie epidemii koronawirusa

Dwa miesiące walki z chorobą COVID-19 to również realna pomoc osobom niepełnosprawnym. W tarczy antykryzysowej zostało zawartych wiele udogodnień i narzędzi mających wspierać osoby niepełnosprawne w codziennym funkcjonowaniu tak, aby pozostawały one nadal aktywne i niepozbawione szans na kontynuację swojego rozwoju.

Jedną z najważniejszych kwestii, która zasługuje na uwagę, to doprowadzenie (po wielu latach) do zwiększenia kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ponadto w związku z zawieszeniem działalności placówek dziennego pobytu wprowadzono zasiłki opiekuńcze dla rodziców dzieci do 18. roku życia oraz dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością. Z kolei Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dzięki wdrożonemu nowemu programowi wypłaca środki w ramach świadczenia dla osób, które w czasie epidemii nie mogą korzystać z codziennej rehabilitacji, ze względu na zamknięcie ośrodków, w których osoby te korzystały z prowadzonych zajęć.

Powyższe narzędzia to tylko niektóre przykłady tego, jak osoby niepełnosprawne są otaczane realnym wsparciem. W dniu walki z ich dyskryminacją warto podkreślać nie tylko to, że jest im oferowana realna pomoc, ale również to, że są po prostu częścią naszego społeczeństwa. A jak podkreśla minister  Paweł Wdówik, „społeczeństwo to wspólnota, która kształtuje się i rozwija dzięki unikalnym cechom każdej jednostki”.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-05-05 09:22przez:
Opublikowano:2020-05-05 00:00przez: Ewa Dąbrowska
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:13632

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.