Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powołanie Członków Polskiej Rady Języka Migowego

– Państwa zaangażowanie w poprawę warunków funkcjonowania osób niesłyszących i słabosłyszących jest niezmiernie ważne i zasługuje na szczególne wyrazy uznania – powiedziała minister Marlena Maląg podczas inauguracyjnego spotkania Polskiej Rady Języka Migowego.

Podczas spotkania, 8 października, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wraz z Pawłem Wdówikiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wręczyli powołania członkom Polskiej Rady Języka Migowego.

Tworzenie dostępności informacyjnej

Polska Rada Języka Migowego stanowi forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących. Do zakresu jej działań należy m.in. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na lepsze funkcjonowanie tych osób w życiu codziennym oraz upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym. Rada zajmuje się także opiniowaniem dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym tej grupy osób.

Zadania te wpisują się w uchwaloną przez Radę Ministrów Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030, która jest dokumentem o charakterze kierunkowym, wskazującym oczekiwane trendy w polityce społecznej względem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wśród zaprojektowanych działań znalazły się takie, które są bezpośrednio lub pośrednio skierowane do osób głuchych, w tym posługujących się językiem migowym.

Podczas spotkania Minister Maląg wyraziła nadzieję, że jak najszybciej powstanie zapisane w Strategii Centrum Komunikacji Informacyjnej, służące obsłudze osób z niepełnosprawnością słuchu w czasie rzeczywistym. Wpisuje się ono w priorytet Dostępność.

Celem niezależne życie

Minister Paweł Wdówik zaznaczył, że głównym celem działań rządu Zjednoczonej Prawicy, skierowanych do środowiska osób z niepełnosprawnościami, jest zapewnienie im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu. Podkreślił też wysokie kwalifikacje członków powołanej dziś Rady.

– Ważne jest aby otoczenie, w którym żyjemy, sprzyjało rozwojowi relacji społecznych i było przyjazne dla każdego – podsumowała minister Maląg. Dodała, że liczy na owocną współpracę w celu realizacji zaplanowanych działań, mających na celu włączenie osób głuchych w życie społeczne i zawodowe, a tym samym zagwarantowanie im praw określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Pierwsze posiedzenie III kadencji Rady odbyło się 8 października 2021 r.

Na przewodniczącą Rady wybrana została Pani Małgorzata Talipska.

Członkowie Polskiej Rady Języka Migowego

Przedstawiciele organów administracji rządowej

Pan Łukasz Ciołko, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pani Marzena Machałek,  Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Pan Adam Pietrasiewicz, Ministerstwo Cyfryzacji

Pani Aleksandra Rusin-Batko, Ministerstwo Sprawiedliwości

Pani Maria Skarzyńska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń i instytucji

Pani Marta Abramczyk

Pani Małgorzata Czajkowska-Kisil

Pan Michał Garncarek

Pan Grzegorz Kozłowski

Pan Bartosz Marganiec

Pani Ewa Murawska-Najmiec

Pan Paweł Rutkowski

Pani Anna Sacha

Pan Adam Stromidło

Pani Zuzanna Szymańska

Pani Małgorzata Talipska

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-10 07:32przez:
Opublikowano:2021-10-08 12:33przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:265

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.