Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wniosek Wn-P-ZF – edycja 2023

Uwzględniliśmy wszystkie uwagi pracodawców zgłoszone w trakcie konsultacji tego wniosku, w tym przesłane za pośrednictwem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Uwzględniliśmy sugestie i naprawiliśmy drobne błędy ujawnione w trakcie spotkania organizacyjnego, które Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowała w związku z wprowadzeniem instrumentu, o którym mowa w art. 33b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) oraz wniosku z edycji 2022.

Ze względów proceduralnych zaktualizowany wniosek zostanie opublikowany po upływie terminu do złożenia Wn-P-ZF za styczeń 2023 roku. Dlatego prosimy o składanie za ten okres wniosku na dotychczasowym formularzu.

W związku z tym, prosimy wybór języka jako pierwsza czynność przy wypełnianiu wniosku oraz o zwrócenie uwagi na zmianę wysokości najniższego wynagrodzenia z (we wniosku Wn-P-ZF za styczeń poz. 20 = 3010), oraz wpisywanie wpisywanie w tabeli T1 danych już zaokrąglonych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-07 11:42przez:
Opublikowano:2023-02-07 11:42przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2023-02-07 11:41przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:3265

Rejestr zmian

  • [2023-02-07 11:41:42]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.