Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Dokumenty Unii Europejskiej

Dokumenty Unii Europejskiej

Rozporządzenia, dyrektywy, rezolucje, konkluzje i komunikaty Unii Europejskiej dotyczące osób niepełnosprawnych.

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

 ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 pdf 234 kb
 2.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004  pdf 306 kb
 3.  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu  (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) pdf 198 kb
 4.  Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 r. z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym pdf 379 kb
 5.  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowanie art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis pdf 167 kb
 6.  Rozporządzenie (WE) NR 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą pdf 200 kb
 7. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE pdf 224 kb
 8. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa pdf 154 kb

DYREKTYWY

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW pdf 364 kb
 2. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy pdf 185 kb

DECYZJE

 1. Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku pdf 111 kb
 2. Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2010/48/WE) - przekierowanie do EUR-Lex
 3. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia dla zakładów aktywności zawodowej pdf 223 kb 

REZOLUCJE

 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie listy pytań wstępnych przyjętej przez Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ w odniesieniu do wstępnego sprawozdania Unii Europejskiej (2015/2684(RSP)) pdf 190 kb
 2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie kobiet niepełnosprawnych (2013/2065(INI)) pdf 315 kb
 3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020 (2010/2272(INI) - link do serwisu Parlamentu Europejskiego
 4. Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie Unii Europejskiej w sprawie nowych europejskich ram dotyczących niepełnosprawności (2010/C 316/01) opublikowana 20 listopada 2010 r. pdf 153 kb
 5. Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej pdf 144 kb
 6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2006/2277) pdf 148 kb

KONKLUZJE

 1. Konkluzje Rady Unii Europejskiej (przyjęte w dniu 21 czerwca 2012 r.): Reagowanie na wyzwania demograficzne przez zwiększanie uczestnictwa wszystkich obywateli w rynku pracy i w życiu społecznym  pdf 234 kb
 2. Konkluzje Rady (przyjęte przez Radę w dniu 21 czerwca 2012 r.): Wsparcie realizacji europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 pdf 154 kb

KOMUNIKATY

 1. Komunikat Komisji z 20 grudnia 2013 r. zawierający wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku KOM(2013) 926 pdf 162 kb
  1. Załącznik do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku: "TRAKTAT Z MARRAKESZU O UŁATWIENIU DOSTĘPU DO OPUBLIKOWANYCH UTWORÓW OSOBOM NIEWIDOMYM, NIEDOWIDZĄCYM I CIERPIĄCYM NA INNE ZABURZENIA ODCZYTU DRUKU" - KOM(2013) 926 pdf 245 kb
 2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier KOM(2010) 636 pdf 246 kb
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska agenda cyfrowa KOM(2010)245 pdf 778 kb

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-28 14:09przez:
Opublikowano:2015-04-24 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 10:49przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:20985

Rejestr zmian

 • [2018-01-23 10:49:16]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki