Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie dyskryminacji

 

 1. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami pdf 1,35 MbPublikacja przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 2. Broszura Fundusze Europejskie bez barier pdf 1.39 Mb - publikacja przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju
 3. "Masz prawo do..." pdf 372 kb - Publikacja przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 4. "Twoje prawa obywatelskie. Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" pdf 355 kb - Publikacja przygotowana przez przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym we współpracy z Inclusion Europe
 5. "Dyskryminacja dotyka bardzo głęboko! Walka z dyskryminacją w Europie" pdf 711 kb - Publikacja przygotowana przez przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym we współpracy z Inclusion Europe
 6.  "Unia Europejska przeciwko wykluczeniu społecznemu" pdf 1,27 Mb - Publikacja przygotowana przez przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym we współpracy z Inclusion Europe.
 7. "Włączanie osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego" pdf 591 kb - Publikacja przygotowana przez przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym we współpracy z Inclusion Europe.
 8. "Wiem co chcę! Kupuję to co chcę! Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo wyboru usług wspierających" pdf 488 kb - Publikacja przygotowana przez przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym we współpracy z Inclusion Europe.
 9. "Więcej niż dobre intencje. Promowanie równości osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii przepisami prawa" pdf 128,89 kb - Wnioski z finansowanego przez Wspólnotę Europejską projektu brytyjskiej organizacji RADAR The Disability Network zatytułowanego „Jak osiągnąć równouprawnienie osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym"
 10. "Dostępność warszawskich stacji i przystanków kolejowych (2013)" pdf 5,51 Mb - Publikacja Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM dotycząca barier architektonicznych w stołecznej komunikacji.
 11. "Diagnoza głównych barier architektonicznych (2013)" pdf 3,1 Mb - Publikacja Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM dotycząca barier architektonicznych w stołecznej komunikacji.
 12. Linia Otwocka - rekomendacje SISKOM (2014) pdf 14,1 Mb - Publikacja Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM dotycząca barier architektonicznych w stołecznej komunikacji.
 13. "Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej" pdf 906,5 kb - Informator Polskiego Związku Niewidomych.
 14. "Wzmacnianie demokratycznych standardów działania samorządów lokalnych" pdf 400,04 kb - Publikacja Fundacji TUS.
 15. "Buying social" pdf 888,33 kb - Podręcznik dotyczący uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych (wersja angielska)
 16. "Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych" pdf 698,06 kb - Przewodnik Komisji Europejskiej (wersja PL )
 17. „Dyrektywa Europejska w sprawie Równego Traktowania przy Zatrudnianiu i Wykonywaniu Zawodu" pdf 402 kb -  Tekst opublikowany w wersji łatwej do czytania.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-12 10:06przez:
Opublikowano:2015-05-11 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 10:56przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:24245

Rejestr zmian

 • [2018-01-23 10:56:59]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki