Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Gruzja

W ramach kontaktów międzynarodowych Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych od wielu lat prowadzi współpracę dwustronną. Na początku istnienia Biura koncentrowała się ona wokół poznawania systemów wsparcia dla osób niepełnosprawnych w krajach wysoko rozwiniętych. Od kilku lat Polska stała się krajem, który pomaga zagranicznym partnerom prowadzić bardziej efektywne działania w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych prowadzi projekty wspierające kraje rozwijające się.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji w latach 2012-2016 zrealizowało projekt pn. „Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych – przykłady dobrych praktyk” Podstawowym celem projektu był transfer wiedzy z zakresu rozwiązań prawnych, finansowych i administracyjnych systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce.

Poniżej prezentujemy materiały, które powstały w ramach realizacji projektu. Przedstawione są one w wersji polskiej i gruzińskiej, aby mogły służyć zarówno partnerom z Gruzji do poszerzania swojej wiedzy dotyczącej działań związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz stronie polskiej, która prowadzi działania w tym zakresie na terenie Gruzji.

Autyzm

 1. Historia Fundacji Sinapsis pdf 3,78 Mb
 2. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Fundacja SYNAPSIS pdf 826 kb
 3. Pracownia Rzeczy Różnych pdf 4,82 Mb
 4. System wsparcia dla osób z autyzmem w Polsce pdf 175 kb
 1. ფონდ SYNAPSIS -ის მოღვაწეობის ისტორია pdf 6,7 Mb
 2. პირველი არასაჯარო თერაპიული საბავშვო ბაღი pdf 835 kb
 3. ხელნაკეთობების საამქრო pdf 4,84 Mb
 4. ASD ჯგუფის ადამიანთა მხარდაჭერა პოლონეთში pdf 202 kb

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

 1. Praktyczne aspekty chronionego rynku pracy pdf 327 kb
 2. Wspieranie aktywizacji zawodowej pdf 454 kb
 3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji 354 kb
 4. Zatrudnienie osób ze szególnymi schorzeniami pdf 348 kb
 1. დაცული შრომის ბაზრის ფუნქციონირების პრაქტიკული ასპექტები pdf 193 kb
 2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიული აქტივობის მხარდაჭერა pdf 398 kb
 3. საჯარო ადმინისტრაციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება pdf 318 kb
 4. შშმ პირების პროფესიული რეაბილიტაცია მათი  დაავადებების გათვალისწინებით pdf 378 kb

Służba zdrowia

 1. Przygotowanie lekarzy do kontaktu z osobami niepełnosprawnymi pdf 599 kb
 2. Przygotowanie Pielęgniarek i Położnych do kontaktu z pacjentami niepełnosprawnymi pdf 108 kb
 1. ექიმების მომზადება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან კონტაქტისათვის pdf 1,03 Mb
 2. ექთნების და ბებიაქალების მომზადება შშმ პირებთან კონტაქტისათვის pdf 112 kb

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

 1. Polska droga do ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych pdf 233 kb
 2. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych: struktury administracyjne, procedury pdf 175 kb
 3. Zarządzenie Nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych pdf 188 kb
 4. Rozwiązania i dobre praktyki w zakresie praw osób niepełnosprawnych w obszarze dostosowania prawa do postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Rekomendacje dla Gruzji w ramach projektu polskiej pomocy rozwojowej, oprac. dr Paweł Jaros pdf 530 kb
 5. Uwagi organizacji zgłoszone w toku konsultacji społecznych pdf 776 kb
 1. პოლონეთის გამოცდილება შშმ პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის რატიფიკაციასთან დაკავშირებით pdf 185 kb
 2. შშმ პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის განხორციელება: ადმინისტრაციული სტრუქტურა, პროცედურები pdf 121 kb
 3. ბრძანება Nr 26 შრომისა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრის 2013 წ. 28 აგვისტო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების შესახებ კონვენციის დებულებების განხორციელების საკითხების ჯგუფის დანიშვნის საკითხში pdf 81 kb
 4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების ფარგლებში გადაწყვეტილებები და კარგი პრაქტიკები კანონების შშმ პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის დადგენილებებთან შეთავსების სფეროში რეკომენდაციები საქართველოსთვის განვითარებაში პოლონური დახმარების პროექტის ფარგლებში, დამუშავეულია: მოსამართლე დოქტორ პაველ იაროს pdf 329 kb
 5. საზოგადოებრივი კონსულტაციების დროს გამოცხადებული შენიშვნები pdf 868 kb

Organizacje pozarządowe

 1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Program na rzecz aktywności zawodowej osób starszych. Program na rzecz młodzieży - Aktywna Młodzież pdf 498 kb
 2. Podstawowe informacje o III sektorze i organizacjach pożytku publicznego w Polsce pdf 506 kb
 3. Wsparcie ze środków PFRON projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe pdf 434 kb
 4. Zasady i formy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w świetle wyników monitoringu funkcjonowania UoDPPiW pdf 952 kb
 5. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych pdf 371 kb
 6. Miejsce społeczeństwa obywatelskiego w polityce rozwoju i dokumentach strategicznych pdf 199 kb
 7. Ankieta: Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi pdf 92 kb
 1. სამოქალაქო ინიციატივათა ფონდი, უფროსი ასაკის ადამიანთა საზოგადოებრივი აქტიურობის პროგრამა, ახალგაზრდული პროგრამა - აქტიური ახალგაზრდობა pdf 484 kb
 2. ძირითადი ინფორმაცია პოლონეთში III სექტორისა და საჯარო სარგებლის ორგანიზაციების შესახ pdf 347 kb
 3. PFRON - ის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერა პროექტებისა, რომელიც ორგანიზებულია არასამთავრობო ორგანიზაცების მიერ, ინვალიდობის ხარისხის მქონე ადამიანთათვის pdf 399 kb
 4. სახელმწიფო ადმინისტრაციების და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის მონიტორინგი-კვლევების მიზნები pdf 2,03 Mb
 5. საჯარო ადმინისტრაციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობის მოდელი pdf 308 kb
 6. სამოქალაქეო საზოგადოების ადგილი განვითარების პოლიტიკაში და სტრატეგიულ დოკუმენტებში pdf 211 kb
 7. კითხვარი: თვითმმართველობის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ხარისხის შეფასება pdf 85 kb

Orzecznictwo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 1. Rola i zadania PFRON pdf 428 kb
 2. Bartłomiej Piotrowski, Rola i zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji i zatrudnienia osób nieepłnosprawnych pdf 896, 41 kb
 1. შშმ პირთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო ფონდის როლი და დავალება pdf 543 kb
 2. ბარტლომიეი პიოტროვსკი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო ფონდის მნიშვნელობა და ამოცანები შეზღუდული შესაძლებლობის პირების რეაბილიტაციისა და დასაქმების პროცესში pdf 554 kb

Statystyki 

 1. Ankietowe badania zdrowia pdf 226 kb
 2. Definicje niepełnosprawności prawnej i biologicznej pdf 116 kb
 3. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) pdf 206 kb
 4. Osoby niepełnosprawne w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności pdf 316 kb
 5. Niepełnosprawni - Bezrobocie rejestrowane pdf 1,37 Mb
 6. Zagadnienia dotyczące niepełnosprawności w spisach powszechnych - notatka pdf kb
 7. Osoby niepełnosprawne w spisach powszechnych pdf 269 kb
 8. PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego pdf 167 kb
 1. ჯანმრთელობის ანკეტური კვლევა pdf 213 kb
 2. ინფორმაციის წყარო - პოლონური მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 2009 წ. pdf 113 kb
 3. შემოსავლის და საცხოვრებელი პირობების ევროპული კვლევა (EU-SILC) pdf 178 kb
 4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის კვლევაში pdf 281 kb
 5. რეგისტრირებული უმუშევრობა - შშმ პირები pdf 1,3 Mb
 6. საყოველთაო აღწერებში შეზღუდული უნარიანობის საკითხებთან დაკავშირებით pdf 121 kb
 7. შშმ პირები საყოველთაო აღწერებში pdf 241 kb
 8. PS-01 დღის ცენტრების და ინსტუციონალური მზრუნველობის ორგანოების ანგარიშგება pdf 147 kb

Podnoszenie świadomości

 1. Audycje podejmujące tematykę związaną z niepełnosprawnością na antenach Telewizji Polskiej S. A. pdf 226 kb
 2. Polskie Radio SA – osobom niepełnosprawnym pdf 210 kb
 3. Problematyka osób niepełnosprawnych w programach TVP S.A. pdf 108 kb
 1. პირველი დანართი. აუდიციები მიძღვნილი უნარშეზღუდულ ადამიანთა პრობლემებს, რომლებიც ტრანსლირებული იყო პოლონეთის რადიო S.A.-ს მიერ 2014 წელს pdf 268 kb
 2. პოლონური რადიო – უნარშეზღუდულთათვის pdf 194 kb
 3. არხ TVP S.A. გადაცემებში განხილული უნარშეზღუდულთა პრობლემები pdf 112 kb

Samorząd

 1. Działania Miasta Lublin na rzecz osób niepełnosprawnych pdf 986 kb
 2. Rola samorządu we wsparciu osób niepełnosprawnych w Polsce pdf 293 kb
 3. Krótka informacja o samorządach lokalnych w Gruzji pdf 108 kb
 1. ქალაქ ლუბლინის საქმიანობა შშმ პირების მხარდასაჭერად pdf 813 kb
 2. თვითმმართველობის როლი შეზღუდული შესაძებლობის მქონე პირების მხარდაჭერაში პოლონეთში pdf 196 kb
 3. მოკლე ინფორმაცია ადგილობრვი თვითმმართველობის შესახებ pdf 90 kb

Rehabilitacja społeczna

 1. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - Dom Pomocy Społecznej w Brwinowie pdf 10,4 MB
 2. Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” pdf 5,32 MB
 1. კათოლიკური არქიეპარქიის კავშირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის - სიცუალური დახმარების სახლი pdf 10,3 MB
 2. საზოგადოებრივი დახმარების სახლი „გაზაფხულის მიჯნაზე” pdf 5,32 MB

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-09-15 09:29przez:
Opublikowano:2016-10-28 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-04-17 12:37przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:16091

Rejestr zmian

 • [2018-04-17 12:37:16]Małgorzata JanickaDodanie plików
 • [2018-04-10 10:32:13]Małgorzata JanickaAktualizacja danych