Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Polska Rada Języka Migowego

Menu dla: Polska Rada Języka Migowego

Polska Rada Języka Migowego jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego stanowiącym forum współpracy na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Rada powołana została na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1824).

Do zakresu działania rady należy:

 1. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
 2. upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
 3. sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
 4. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.

Skład Polskiej Rady Języka Migowego 2017-2021

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) w dniu 31 maja 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska powołała członków Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji.

W jej skład weszli przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń:

 • dr Aleksandra Borowicz
 • dr Małgorzata Czajkowska--Kisil
 • Monika Inglot-Werner
 • Grzegorz Kozłowski
 • Kajetana Maciejska-Roczan
 • Maciej Pilecki
 • Edward Pukło
 • dr Paweł Rutkowski 
 • Małgorzata Talipska

oraz przedstawiciele instytucji i organów:

 • Adam Pietrasiewicz 
 • Bolesław Cieślik
 • Bartosz Czyczyn
 • Ewa Murawska-Najmiec
 • Grzegorz Piątkowski
 • Joanna Wilewska

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ustawy o języku migowym (...), w skład Rady wchodzi również Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-28 13:03przez:
Opublikowano:2014-11-30 00:00przez: Małgorzata Wenek
Zmodyfikowano:2018-01-23 10:47przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Wenek
Odwiedziny:39134

Rejestr zmian

 • [2018-01-23 10:47:25]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
 • [2017-11-09 16:27:34]Administratoraktualizacja informacji
 • [2017-10-26 15:20:55]AdministratorAktualizacja informacji