Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zmiany w 3 rozporządzeniach do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, w dniu 1 października br. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

12 października 2018
Czytaj więcej o: Zmiany w 3 rozporządzeniach do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Konferencja: „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Przejdź do -  Konferencja: „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

11 października odbyła się II Konferencja „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” organizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Konferencję otworzył Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL.

12 października 2018
Czytaj więcej o: Konferencja: „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Nie żyje Piotr Pawłowski

Przejdź do - Nie żyje Piotr Pawłowski

Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla rodziny, współpracowników i przyjaciół z powodu śmierci Piotra Pawłowskiego składa Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz wraz z pracownikami swojego Biura. 

8 października 2018
Czytaj więcej o: Nie żyje Piotr Pawłowski

Umieszczanie symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P" w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P”.  

5 października 2018
Czytaj więcej o: Umieszczanie symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P" w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Konsultacje Wniosku o włączenie do ZSK

W związku z otrzymaniem wniosku o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego”, złożonego przez Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego, uprzejmie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

5 października 2018
Czytaj więcej o: Konsultacje Wniosku o włączenie do ZSK

Wybory samorządowe 21 października 2018 r.

Przejdź do - Wybory samorządowe 21 października 2018 r.

Uprawnienia wyborcze osób niepełnosprawnych

2 października 2018
Czytaj więcej o: Wybory samorządowe 21 października 2018 r.