Jesteś tutaj: Start / Pełnomocnik / Patronaty

Patronaty

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

JAK UZYSKAĆ PATRONAT?

Objęcie patronatu honorowego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub udział w komitecie honorowym są wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Patronat honorowy lub uczestnictwo Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w komitecie honorowym mogą być przyznawane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a ich realizacja służy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM W 2017 ROKU

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych objął w 2017 roku patronat honorowy nad:

 • XV Międzynarodowym Przeglądem Teatrów Wspaniałych, który odbędzie się w dniach 11-15 września 2017 r. w Tczewie i Gołuniu; organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie;

 • 14 Europejskim Festiwalem Filmowym Integracja Ty i Ja, który odbędzie się w dniach od 5 do 9 września 2017 roku w Koszalinie, organizator Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne;
 • XXI Ogólnopolską Olimpiadą Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka ABILIMPIADA, która odbędzie się w Koninie w dniach od 22 do 24 września 2017 roku, organizator: Fundacja Mielnica;
 • XIX Spartakiadą Sportową Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego organizowaną w dniu 21 czerwca 2017 r. na stadionie Miejskim w Głogowie Małopolskim;
 • Dniem Otwartych Drzwi w Końskowoli, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 r. organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
 • nad XXVI Sejmikiem Rehabilitacyjnym Województwa Podkarpackiego, który odbędzie się w Rzeszowie w dniu 8 kwietnia 2017 r., organizator: Caritas Diecezji Rzeszowskiej;
 • Wojewódzką Konferencją „Osoby z niepełnosprawnością – Dolny Śląsk 2017” organizowaną z okazji 58 Światowego Dnia Inwalidy, która odbędzie się w dniu 21 marca 2017 roku we Wrocławiu, organizator: Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrosławiu;
 • makroregionalną Konferencją pt: „Z ZAZ na otwarty rynek pracy – szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w dniu 17 marca 2017  w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, organizator: Oddział Małopolski PFRON;
 • konkursem "Strona Internetowa bez Barier" organizaowanym przez Fundację Widzialni;
 • Konferencją pt: „Doskonalenie form wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym” która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Konferencją naukową „Szansa-Potencjał-Możliwości zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych” organizowaną w dniu 31 marca 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • XI Ogólnowarszawskim Konkursem Kulinarnym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kucharz doskonały”, który odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w Warszawie.

Objął patronat nad:

 • konferencją pt. „Praktyczne aspekty stosowania normy WCAG 2.0 w systemach teleinformatycznych” organizowaną przez Polskią Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Fundację Vis Maior.

Przystąpił do:

 • Komitetu Honorowego „Benefisu Marzeń” z okazji 15 letniej działalności Fundacji Spełnionych Marzeń, który odbędzie się w dniu 11 września br., w Teatrze Kwadrat;
 • Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno- Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBARTIANA”, który odbędzie się w Krakowie w dniu 13 marca 2017 roku;
 • Komitetu Honorowego 14. Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” i odbywającego się w ich ramach finału 13 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, które odbędą się na Rynku w Krakowie w dniach 3 i 4 czerwca 2017 roku.

Patronaty 2016 pdf 121 kb

Patronaty 2015 pdf 111,2 kb

Patronaty 2014 pdf 112 kb

Patronaty 2013 pdf 101 kb

Patronaty 2012 pdf 106 kb

Patronaty 2011 pdf 94 kb

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-20
Data publikacji:2015-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8257