Inne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Konieczność przywracania terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie

Wyjaśniamy kiedy zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

24 marca 2015
Czytaj więcej o: Konieczność przywracania terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie

Korekta nieprawidłowo naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ani rozporządzeń wykonawczych do tego Kodeksu nie przewidują ściśle określonych terminów korekty nieprawidłowo naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia.

24 marca 2015
Czytaj więcej o: Korekta nieprawidłowo naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia

Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnymi

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych otrzymuje sygnały, że pracodawcy zmieniając strukturę zatrudnienia osób zastępują zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ramach stosunku pracy (np. na podstawie umowy o pracę) zatrudnieniem cywilnoprawnym (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, czy umowy o współpracy).

23 marca 2015
Czytaj więcej o: Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnymi

Koszty płacy u pracowników będących osobami współpracującymi

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511), może być udzielane na pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy.

23 marca 2015
Czytaj więcej o: Koszty płacy u pracowników będących osobami współpracującymi

Zaświadczenia o szczególnych schorzeniach

Czy zaświadczenie o szczcególnych schorzeniach wydane przez lekarza specjalistę dla celów obniżenia ustawowego wskaźnika wpłat na PFRON powinno wskazywać na konkretne schorzenie?

23 marca 2015
Czytaj więcej o: Zaświadczenia o szczególnych schorzeniach

Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON przez członków grup kapitałowych

Ulga we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511), może być udzielona wyłącznie przez podmiot spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy z tytułu sprzedaży jego własnej produkcji lub własnych usług (z wyłączeniem handlu). Wynika to jednoznacznie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy. Przepisy te nie dopuszczają udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez podmiot nie spełniający warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, choćby sprzedawał produkcję lub usługi wytworzone przez inny podmiot spełniający te warunki.

23 marca 2015
Czytaj więcej o: Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON przez członków grup kapitałowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:29405