Kultura, turystyka, sport

Dane na temat przystosowania obiektów kulturalnych i turystycznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Znajdziesz tu informacje na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych w obiektach turystycznych, a także informacje na temat instytucji kulturalnych przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dane na temat uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych bądź rekreacyjnych

Znajdziesz tu informację o udziale osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych bądź rekreacyjnych w zależności od stopnia niepełnosprawności, a także informację na temat motywów i barier uczestnictwa w tych zajęciach.