3. Osoby niepełnosprawne zamieszkujące Domy Pomocy Społecznej i inne placówki

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Czy osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach pomocy społecznej lub przebywające w innych placówkach opiekuńczych mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych?

Rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (teks jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późń. zm.), w tym m. in. możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (będących w dyspozycji powiatu) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dotyczą wszystkich osób niepełnosprawnych, także zamieszkujących w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Zatem każda osoba niepełnosprawna ma możliwość ubiegania się o takie dofinansowanie, o ile spełni warunki określone w przepisach prawa dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Miejsce zamieszkania (np. DPS) nie może być podstawą do odmowy przyznania w/w dofinansowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3758