Koszty płacy u pracowników będących osobami współpracującymi

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 marca 2015

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511), może być udzielane na pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy.

Na możliwość wnioskowania o dofinansowanie nie wpływa status tej osoby na gruncie przepisów o ubezpieczeniu społecznym. Dlatego dofinansowanie może być udzielone na osobę uznawaną za osobę współpracującą, z którą pracodawca zawarł umowę o pracę. Osoba ta jest bowiem pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy.

Należy jednak zwrócić uwagę na kwotę kosztów płacy wykazywanych w informacji INF-D-P stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 2 pkt 4a ustawy na koszty płacy składają się: wynagrodzenie brutto, kwota naliczonego od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwota składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dlatego jeżeli za pracownika będącego osobą współpracującą odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczone od innej podstawy wymiaru niż wynagrodzenie brutto, to należy dla celów dofinansowania w poz. 52 informacji INF-D- P wykazać kwotę kosztów płacy obejmującą wynagrodzenie brutto, kwotę odpowiadającą kwocie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne do kwoty, która byłyby naliczona od kwoty wynagrodzenia brutto w części finansowanej przez płatnika oraz rzeczywistą kwotę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2015-03-23
Data aktualizacji:2018-04-09
Data publikacji:2015-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:10799

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-04-09 09:52:28Małgorzata JanickaAktualizacja danychKoszty płacy u pracowników będących osobami współpracującymi
2018-01-23 09:55:32Małgorzata JanickaAktualizacja metrykiKoszty płacy u pracowników będących osobami współpracującymi