Nabór do Rady Nadzorczej PFRON

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 września 2017

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza do zgłaszania w terminie do 29 września 2017 roku, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z §1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. 1998. Nr 45, poz. 276 z późń. zm.) podmioty wymienione w art. 50 ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski zawierające dane kandydata i informacje istotne z punktu widzenia członkostwa w Radzie adresowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, należy składać w sekretariacie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (decyduje data wpływu).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-19
Data aktualizacji:2017-10-10
Data publikacji:2017-09-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2963

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-10 10:31:17AdministratortestNabór do Rady Nadzorczej PFRON