Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 lutego 2019

7 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych udział wzięli licznie przybyli członkowie Rady, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych- Pan Michał Pelczarski, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Pani Marlena Maląg, zastępca  dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej- Pani Justyna Pawlak. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej, Pani Monika Zima- Parjaszewska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Na początku obrad wręczono z rąk Pana Ministra Krzysztofa Michałkiewicza nominacje dwóm nowym członkom Rady. W skład Krajowej Rady Konsultacyjnej powołane zostały: Pani Natalia Marciniak Madejska ze Stowarzyszenia „Na TAK”, jako reprezentantka organizacji pozarządowej oraz Pani Katarzyna Niemyjska, z ramienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu.
Dalsza część konferencji podzielona została na sesje tematyczne odpowiadające wybranym działaniom, nad którymi pracowało MRPiPS w sferze wsparcia osób niepełnosprawnych:
• Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
• Program Dostępność + wraz z obszarami, za które odpowiada MRPiPS.  

Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej sesji dotyczącej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz przedstawił Plan wsparcia osób niepełnosprawnych na 2019 rok, oraz założenia projektu: centr opiekuńczo-mieszkalnych. Ponadto Pani Dyrektor Justyna Pawlak przedstawiła program usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019.

W kolejnej sesji dotyczącej programu Dostępność Pus prezentacje przedstawiła Pani Naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych- Anna Iwańczyk, która wyjaśniła w jaki sposób program ten poprawi sytuację niepełnosprawnych i nakreśliła zakres działań MRPiPS i PFRON. 

Sesje podsumowała dyskusja członków Krajowej Rady Konsultacyjnej na tematy przewodnie spotkania.
Następnie głos zabrali: Pan Marek Kalbarczyk z Fundacji „Szansa dla Niewidomych” wygłaszając krótkie przemówienie dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnością wzroku, i Pani Elżbieta Neroj z Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia planu działań MEN w zakresie wdrażania edukacji włączającej.

Posiedzenie zamknęła Pani przewodnicząca, Monika Zima-Parjaszewska.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnsoprawnych

    Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnsoprawnych

  • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i przewodniczącaMonika Zima-Parjaszewska.

    Na zdjęciu Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i przewodniczącaMonika Zima-Parjaszewska.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-08
Data publikacji:2019-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Iwańczyk
Liczba odwiedzin:1068