5. Jakie przesłanki musi spełnić zakład pracy chronionej, aby być zwolnionym z podatku rolnego?

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 marca 2015

Przepis art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) zwalnia prowadzącego zakład pracy chronionej z podatku rolnego, przy czym odsyła do zasad określonych w przepisach odrębnych.

Takim przepisem odrębnym jest w m.in. przepis art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) wedle którego zwolnienie z podatku rolnego prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej dotyczy gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Zatem przesłanką do skorzystania ze zwolnienia z podatku rolnego przez prowadzącego zakład pracy chronionej jest zgłoszenie gruntów wojewodzie, jeżeli zostało potwierdzone w dwóch następujących formach: po pierwsze – poprzez ujęcie gruntu w decyzji przyznającej status, po drugie – poprzez wydanie przez wojewodę zaświadczenia o fakcie zgłoszenia mu danego gruntu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2015-03-19
Data aktualizacji:2018-01-23
Data publikacji:2015-03-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:7898

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-23 12:30:28Małgorzata JanickaAktualizacja metryki5. Jakie przesłanki musi spełnić zakład pracy chronionej, aby być zwolnionym z podatku rolnego?