Rekomendowana wysokość kwot dofinansowania w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 listopada 2019

W dniu 19 listopada br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił:

1) Komunikat Ministerstwa o zmianie resortowego Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 oraz

2) Listę rekomendowanej wysokości kwot dofinansowania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

W Programie zmieniono w dziale VIII ust. 1 dot. planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2019 r. oraz 2020 r. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów w 2020 r. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2020 r. wynosiły 50 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zmieniło Program w powyższym zakresie.

W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów:

1) w 2019 r. na kwotę 773 623,77 zł oraz

2) w 2020 r. na kwotę 79 649 755,65 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-20
Data publikacji:2019-11-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Dąbrowska
Liczba odwiedzin:2627