Od wykluczenia do aktywizacji – co nowego w 2020 roku?

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 lutego 2020

Szereg ułatwień w kwestiach organizacyjnych i formalnych dla podmiotów zatrudnienia socjalnego – wszystko po to, by mogły w większym stopniu koncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli realizacji zadań reintegracyjnych. Jakie zmiany w programie „Od wykluczenia do aktywizacji” czekają nas w tym roku?

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.

Kto korzysta ze wsparcia?

– W ostatnich latach wyraźnie zmienia się profil osób korzystających ze wsparcia podmiotów zatrudnienia socjalnego. W latach 2013-2015 ok. 70 proc. uczestników centrów integracji społecznej stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, w 2018 r. było ich ok. 45 proc. Coraz większą grupę stanowią osoby z problemem uzależnień i osoby niepełnosprawne – wskazuje minister Marlena Maląg.

Co więcej, zapotrzebowanie na te usługi wciąż rożnie. Wynika to m.in. ze zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dla podmiotów zatrudnienia socjalnego oznacza to konieczność dopasowania działań reintegracyjnych do potrzeb uczestników, którzy do tej potrzeb rzadziej korzystali ze wsparcia.

– Warto mieć na uwadze, że podmioty zatrudnienia socjalnego to część sektora ekonomii społecznej, w którym działają m.in. przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne. To właśni ci pracodawcy są naturalnym partnerem dla centrów i klubów integracji społecznej i to właśnie tam pracę mogą podejmować osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, dla których zatrudnienie na otwartym rynku pracy jest często zwyczajnie niemożliwe. Wspieranie tego naturalnego partnerstwa jest drugim istotnym powodem dokonania przeglądu w programie – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Co się zmienia w 2020 roku?

Jak tłumaczy szefowa MRPiPS, trzeci kluczowy aspekt dotyczy kwestii organizacyjnych i formalnych. Program został zmieniony w taki sposób, aby podmioty zatrudnienia socjalnego miały łatwiejszy dostęp do wsparcia, a co za tym idzie, mogły w większym stopniu koncentrować się na realizacji zadań reintegracyjnych.

– Konsekwencją zmian w programie są też ułatwienia dla beneficjentów przewidziane w regulaminie konkursu ofert do tegorocznej edycji programu – podkreśla minister Marlena Maląg.

To przede wszystkim ograniczenie liczby załączników wymaganych od oferentów, z jednoczesnym przeniesieniem części z nich na etap podpisywania umowy o dofinansowanie, ograniczenie załączników wyłącznie do oświadczeń (bez potrzeby przekazywania już na etapie składania oferty zaświadczeń czy umów), przewidzenie możliwości uzupełnienia brakujących oświadczeń na etapie oceny formalnej, obniżenie i uelastycznienie w zakresie wymaganego wkładu własnego, umożliwienie składania ofert wspólnych w każdym z priorytetów, pozostawienie po stronie oferenta decyzji dotyczącej okresu realizacji projektu (mieszczącego się jednakże w okresie kwalifikowalności wskazanym w regulaminie).

Wszelkie informacje o zasadach udziału w konkursie znajdą się w regulaminie, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS oraz na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Od wykluczenia do aktywizacji

    Od wykluczenia do aktywizacji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-10
Data publikacji:2020-02-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Dąbrowska
Liczba odwiedzin:683