Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ogłasza nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (dalej: Rada ds. AAC i ETR; Rada)

Działanie realizowane jest w ramach projektu PO WER 2014-2020 pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt).

Rada ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR) to ciało o charakterze eksperckim, zrzeszające osoby posiadające wysoką wiedzę i doświadczenie w zakresie AAC lub ETR, które są związane ze środowiskiem osób korzystających z ww. narzędzi wsparcia. Członkami Rady będą również przedstawiciele administracji rządowej, gwarantujący skuteczne wdrażanie systemu wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się (ZPKom).

Cele Rady ds. AAC i ETR

 1. Formułowanie wniosków, opinii oraz sporządzanie dokumentów dotyczących tworzenia i funkcjonowania systemu wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu, w tym powołania Polskiego Instytutu AAC i ETR.
 2. Upowszechnianie i promowanie wiedzy o komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz tekście łatwym do czytania i zrozumienia poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się.
 3. Formułowanie wniosków, opinii oraz doradztwo dotyczące jakości usług AAC oraz dostępności usług publicznych dla użytkowników AAC oraz wymagających ETR.

Zadania Rady ds. AAC i ETR

 1. Sformułowanie rekomendacji w zakresie przygotowania wytycznych dotyczących kształcenia specjalistów AAC i ETR.
 2. Współpraca ze Specjalistą ds. Rady AAC i ETR oraz monitorowanie standardów pracy powołanych w ramach projektu Lokalnych Zespołów AAC i Regionalnych Ośrodków AAC oraz aktywny udział w ewaluacji ich funkcjonowania.
 3. Udział w opracowaniu modyfikacji instrumentu pt. „System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)” (dalej także: Instrument) wraz z projektem przepisów na podstawie wyników pilotażu ww. Instrumentu.
 4. Wspieranie przeprowadzenia konsultacji środowiskowych zmodyfikowanego Instrumentu.
 5. Wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia ostatecznej wersji instrumentu “System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)” oraz wdrażających go przepisów.
 6. Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach projektów badawczych.
 7. Wypracowanie wytycznych do przeprowadzania badań dotyczących specjalistów AAC i zespołów AAC (zasoby i potrzeby kadrowe).

Skład Rady

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wybiera następujących członków Rady:

 • 1 użytkownika wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),
 • 1 użytkownika tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR),
 • 2 przedstawicieli środowiska akademickiego (reprezentujący dziedziny właściwe rzeczowo), aktywnych w zakresie realizacji badań lub organizacji nauki,
 • 4 specjalistów ds. wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),
 • 2 specjalistów ds. tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR).

 

Ponadto w skład Rady, jako Lider i Partnerzy projektu, wchodzą także:

 • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (przedstawiciel Lidera projektu),
 • Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (przedstawiciel Lidera projektu),
 • Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (przedstawiciel Partnera projektu),
 • Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (przedstawiciel Partnera projektu),
 • Przedstawiciel Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi (przedstawiciel Partnera projektu).

Kryteria naboru

 1. Użytkownik AAC i użytkownik ETR – min. 2 rekomendacje organizacji zajmujących się AAC lub ETR potwierdzające znaczące zaangażowanie w działania na rzecz AAC lub ETR.
 2. Specjalista AAC/ETR, który:
 • ma minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie AAC/ETR,
 • przedstawi 2 rekomendacje ogólnopolskich instytucji lub organizacji działających na rzecz osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się,
 • jest autorem opracowań, materiałów dydaktycznych, programów lub opracowań metodycznych dotyczących komunikacji wspomagającej i alternatywnej / redagowania tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.
  1. przedstawiciele środowiska akademickiego reprezentujący dziedziny właściwe rzeczowo, aktywni w zakresie realizacji badań lub organizacji nauki.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy o przyjęcie do Rady ds. AAC i ETR (zał. nr 1), oświadczenie RODO (zał. nr 2) oraz wskazane poniżej załączniki należy złożyć w formie dokumentu podpisanego elektronicznie lub skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze tj. do dnia 25 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu)

Załączniki wymagane od osób kandydujących do Rady jako:

Użytkownik AAC i użytkownik ETR:  minimum 2 rekomendacje organizacji zajmujących się AAC lub ETR potwierdzające znaczące zaangażowanie w działania na rzecz AAC lub ETR

Specjalista AAC/ETR:

 • potwierdzenie minimum 8 letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie AAC/ETR,
 • 2 rekomendacje ogólnopolskich instytucji lub organizacji działających na rzecz osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się,
 • lista opracowań, materiałów dydaktycznych, programów lub opracowań metodycznych dotyczących komunikacji wspomagającej i alternatywnej / redagowania tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.

 

Wyniki naboru do Rady zostaną ogłoszone do dnia 7 września 2022 r. na stronach internetowych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/ (strona Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych)

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekty-power (strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

http://wlaczeniespoleczne.pl/ (strona Projektu)

 

Załączniki:

- Tekst ogłoszenia ws. naboru do Rady AAC i TSR,

- Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy do Rady ds. AAC/ETR,

- Zał. nr 2 Oświadczenie RODO kandydatki/kandydata do Rady ds. AAC/ETR.

PLIKI DO POBRANIA

   Informacje o Radzie do spraw komunikacji AAC i tekstu ETR

   Oświadczenie kandydata_ kandydatki do Rady do spraw komunikacji AAC i tekstu ETR 

   Wniosek do Rady do spraw komunikacji AAC i tekstu ETR

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-04 15:09przez:
Opublikowano:2022-08-04 19:06przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2022-08-26 19:06przez: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:7662

Rejestr zmian

 • [2022-08-26 19:06:10]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-17 12:13:32]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-17 12:12:40]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 14:43:22]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 14:37:32]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 14:37:32]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 14:32:40]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 13:02:06]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 13:02:06]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:15:13]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:13:13]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:10:40]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:09:37]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:09:26]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-08-04 15:06:56]Ewa Dąbrowska.