Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Zespół ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin

Zespół ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin

Menu dla: Zespół ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin

Zarządzeniem nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. (M. P. poz. 850) utworzony został Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

Do zadań Zespołu należy opracowanie:

 1. analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych;
 2. kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z uwzględnieniem postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);
 3. propozycji rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

Prace Zespołu koncentrują się przede wszystkim na postulatach zgłoszonych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 2. pierwszy zastępca przewodniczącego – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Zdrowia;
 3. drugi zastępca przewodniczącego – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej;
 4. pozostali członkowie – po jednym przedstawicielu w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu wyznaczonym przez:
  1. Ministra Finansów,
  2. Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
  3. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  4. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  5. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  6. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  7. Ministra Rozwoju,
  8. Ministra Sportu i Turystyki,
  9. Ministra Sprawiedliwości,
  10. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 5. sekretarz.

Osoby biorące udział w pracach Zespołu na prawach członka, będące przedstawicielami:

 1. Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 5. Głównego Urzędu Statystycznego;
 6. Komendy Głównej Policji;
 7. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 8. Narodowego Funduszu Zdrowia;
 9. Państwowej Inspekcji Pracy;
 10. Państwowej Komisji Wyborczej;
 11. Polskiej Akademii Nauk;
 12. Polskiej Organizacji Turystycznej;
 13. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 14. Urzędu Transportu Kolejowego.

W posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności eksperci, przedstawiciele innych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, zajmujący się problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz innych podmiotów, właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

Zarządzenie dotyczące powołania Zespołu:

Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin  (M. P. poz. 850) pdf 117 kb

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-02-03 11:13przez:
Opublikowano:2017-02-03 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 12:22przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:39521

Rejestr zmian

 • [2018-01-23 12:22:55]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki