Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Korespondencja z pracodawcami

Korespondencja z pracodawcami

Informacja dotycząca efektu zachęty

Odpowiadając na napływające pytania dotyczące wykazywania efektu zachęty przez pracodawców pozostających w relacji powiązania przypominamy, że efekt ten może zostać wykazany:

 • tzw. metodą ilościową – poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika na postawie art. 26b ust 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046);
 • tzw. metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na stanowisku zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1–6 i ust. 5 ww. ustawy.

Odnosząc powyższe do pracodawców pozostających w relacji powiązania należy wskazać, że wzrost zatrudnienia ogółem osób niepełnosprawnych powinien odnosić się do stanów zatrudnienia u wszystkich podmiotów w grupie. Natomiast jeżeli pracodawca powiązany przyjmuje pracownika na stanowisko wcześniej opróżnione przez innego pracownika, to w przypadku braku wzrostu zatrudnienia ogółem, wykazując efekt zachęty metodą jakościową bierze pod uwagę tylko pracowników zatrudnionych przez siebie.

Jeżeli pracodawca ustali, iż biorąc pod uwagę stany zatrudnienia we wszystkich podmiotach powiązanych, efekt zachęty metodą ilościową nie wystąpił w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego i nie ma możliwości ustalenia efektu zachęty metodą jakościową (na podstawie personelu pracodawcy wnioskującego o pomoc), dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika nie przysługuje, a co za tym idzie pracodawca nie powinien takiego pracownika wykazywać w miesięcznych informacjach INF-D-P, składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego korzystania przez pracodawców z pomocy publicznej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych powyższe znajdzie zastosowanie za okresy począwszy od stycznia 2017 r.


 • Odpowiedź BON z dnia 2 lutego 2018 r. (znak: BON-I.52311.105.2017.PM) na pisma Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: POPON/226/2017) w sprawie przekazywania na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy i z dnia 20 grudnia 2017 r. (znak: POPON/273/2017) w sprawie warunków otrzymania pomocy w formie subsydiów płacowych.

Pismo znak: BON-I.52311.105.2017.PM docx. 18,3 kb

Skan pisma znak: BON-I.52311.105.2017.PM pdf 632 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 12 lutego 2018 r. (znak: BON-I-52316.81.2017.AS) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  z dnia 20 grudnia 2017 r., (znak: POPON/272/2017)  w sprawie wliczania do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych

Pismo znak: BON-I-52316.81.2017.AS docx. 13,7 kb

Skan pisma znak: BON-I-52316.81.2017.AS pdf 357 kb

 • Odpowiedź na e-mail Organizacji OBPON.ORG z dnia 1 lutego 2018 r. (bez znaku) w sprawie możliwości zamknięcia rachunku bankowego zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ponownego otwarcia go w celu przelania środków pochodzących ze zbycia środka

Pismo znak:BON-I-52311-20-2018.PM docx 17,31 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-20-2018.PM pdf 97,32 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 12 grudnia  2017 r. (znak: BON-I.52312.242.2017.AK) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (znak: POPON/267/2017) w sprawie konieczności pomocy publicznej. 

Skan pisma znak: BON-I.52312.242.2017.AK pdf 420 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 22 sierpnia 2017 r. (znak: BON-I.52312.280.2016.PM) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (znak: POPON/157/2016) w sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Pismo znak: BON-I.52312.280.2016.PM docx 16,2 kb

Skan pisma znak: BON-I.52312.280.2016.PM pdf 512 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 25 maja 2017 r. (znak: BON-I.52313.51.2017.AK) na pismo Organizacji OBPON.ORG (znak: OBPON.ORG/333/02A/MT/2017.04)) w dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 

Skan pisma znak: BON-I.52313.51.2017.AK pdf 476,52 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 1 lutego 2017 r. (znak: BON-I.52315.132.2016.PM) na pismo POPON z dnia 14 grudnia 2016 r. (znak: POPON/176/2016) w sprawie stanowisk zawartych w pismach z dnia 24 czerwca 2016 r. (znak: BON-I.52316.13.2016.PM) oraz z dnia 7 listopada 2016 r. (znak: BON-I.52315.114.20163.LK) odnośnie konsekwencji niewystawienia lub nieterminowego wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Pismo znak: BON-I.52315.132.2016.PM docx 16,2 kb

Skan pisma: BON-I.52315.132.2016.PM pdf 427 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 7 listopada 2016 r. na pismo organizacji Obon.org z dnia 27 października 2016 r. (bez znaku) w sprawie obowiązku wystawiania ulg we wpłatach na PFRON i skutków niewykonania tego obowiązku.

Pismo znak: BON-I-52315-114-2016.LK docx 13,71 kb

Skan pisma: BON-I-52315-114-2016.LK pdf 433,29 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 29 sierpnia 2016 r. na pismo organizacji POPON na pismo z dnia 16 czerwca 2016 r. (POPON/103/2016) w sprawie korekt informacji INF-U.

Pismo znak: BON-I-52315-90-2016 docx 14,5 kb

Skan pisma: BON-I-52315-90-2016 pdf  249 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 14 sierpnia 2016 r. na pismo organizacji POPON z dnia 1 czerwca 2016 r. (POPON/102/2016) w sprawie udzielania ulg we wpłatach na PFRON w przypadku, gdy na fakturze wykazano usługi własne i inne.

Pismo znak: BON-I-52315-89-2016  docx 13,26 kb

Skan pisma: BON-I-52315-89-2016 pdf 220 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 11 lutego 2016 r. na pismo organizacji z dnia 26 listopada 2015 r. (POPON/376/2015) w sprawie aktualnego wzoru na obliczanie ulg we wpłatach na PFRON.

Pismo znak: BON-I-52315-12-2016 docx 16,18 kb

Skan pisma: BON-I-52315-12-2016 Z 11-2-2016 pdf 262,44 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 12 sierpnia 2016 r. (znak: BON.I.52315.182.2016.WK) na pismo (e-mail) organizacji OBPON.ORG z dnia 26 lipca 2016 r. (bez znaku) w sprawie wystawienia ulg we wpłatach na PFRON.

Pismo znak: BON.I.52315.182.2016.WK docx 20 kb

Skan pisma BON.I.52315.182.2016.WK pdf 388 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 9 sierpnia 2016 r. na pismo organizacji OBPON.ORG z dnia 7 lipca 2016 r. (znak: OBPON.ORG/323/20/MT-P/2016.07.07) w sprawie waloryzacji subsydiów płacowych otrzymywanych przez pracodawców osób niepełnosprawnych z PFRON.

Pismo znak: BON.I.52312.166.2016.WK docx 20 kb

Skan pisma BON.I.52312.166.2016.WK pdf 352 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 2 września 2016 r. (znak: BON-I.52315.70.2016.WK) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 czerwca 2016 r. (znak: POPON/114/2016) w sprawie kontroli wystawianych ulg we wpłatach na PFRON:Pismo znak:

Pismo znak: BON-I.52315.70.2016.WK docx 19,10 kb 

Skan pisma BON-I.52315.70.2016.WK pdf 409,07 kb 

Autor: Małgorzata Janicka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-11 13:26przez: Małgorzata Janicka
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-05-08 14:04przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:70357

Rejestr zmian

 • [2018-05-08 14:04:39]Małgorzata JanickaDodanie plików
 • [2018-04-23 08:17:10]Dodanie plików
 • [2018-03-19 10:02:05]Małgorzata JanickaDodanie plików
 • [2018-01-23 10:52:42]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
 • [2017-12-12 09:34:47]AdministratorDodanie pliku