Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Otwarty konkurs ofert w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach Programu są podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), posiadające statutowe postanowienie o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz faktycznie prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, które samodzielnie będą realizować Program.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 75 000 000,00 zł.

Oferty należy składać do Ministra w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r.

Generator Funduszu Solidarnościowego jest narzędziem informatycznym dostępnym na stronie internetowej https://bfs.mrips.gov.pl 

Uwaga! Informujemy również, że jest już możliwa rejestracja profilu NGO w Generatorze, a o uruchomieniu możliwości składania ofert poprzez Generator poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi Generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl

Pytania merytoryczne odnoszące się do zapisów dokumentacji konkursowej Programu należy kierować na adres e-mail: sekretariat.bfs@mrips.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-20 12:41przez:
Opublikowano:2023-11-20 13:40przez: Mariusz Marciniak-Grodecki
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:9264

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.