Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - „Komunikat dla jednostek samorządów powiatowych realizujących zadania ze środków PFRON”

„Komunikat dla jednostek samorządów powiatowych realizujących zadania ze środków PFRON”

Mając na uwadze usprawnienie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym pozyskiwanie wyjaśnień  przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie/Miejsce Ośrodki Pomocy Społecznej w kwestii wniosków osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że odpowiedzi na pow. zagadnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: www.niepełnosprawni.gov.pl: „Menu” - „Najczęściej zadawane pytania” (https://niepelnosprawni.gov.pl/p,102,najczesciej-zadawane-pytania) oraz „Rehabilitacja społeczna” (https://niepelnosprawni.gov.pl/p,4,rehabilitacja-spoleczna). Gorąco zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam wyjaśnieniami.

Jednocześnie przypominamy, że Biuro nie posiada kompetencji do rozstrzygania w sprawach indywidualnych o przyznanie jakiejkolwiek pomocy ze środków PFRON, przekazanych powiatom na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji (…), gdyż stosownie do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zadanie to wykonywane jest przez powiat w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z tego też względu Biuro w ewentualnych odpowiedziach na pisma nie będzie dokonywało rozstrzygnięć dotyczących możliwości, bądź braku możliwości, udzielenia dofinansowania do konkretnego przedsięwzięcia. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej należy korzystać z opinii radcy prawnego zatrudnionego w starostwie. Zarówno ocena, jak również rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku osoby z niepełnosprawnością o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON, należy do realizatora zadania. Każdy wniosek wymaga dokonania indywidualnej oceny i rozpatrzenia pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz jednostkowych potrzeb wnioskodawcy, na podstawie całokształtu okoliczności sprawy.

Indywidualne podejście do sytuacji życiowej i rzeczywistych potrzeb wnioskującego, umożliwia udzielenie wsparcia, które dzięki zniwelowaniu skutków niepełnosprawności, ułatwia osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w życiu społecznym. To bardzo istotne zadanie należy do jego realizatora, który posiada całość dokumentacji, jest dysponentem ww. środków i odpowiada za ich wydatkowanie.

Natomiast tych z Państwa, którzy poszukują informacji dotyczących uprawnień wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923) oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Załącznik nr 1 do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250, z późn. zm.), a także o sposobach postępowania w przypadku urodzenia się dziecka, którego rozwój jest zaburzony i stanowi ryzyko wystąpienia niepełnosprawności, zachęcamy do wejścia na portal informacyjny „Za życiem”: https://zazyciem.gov.pl/. Na portalu znajduje się również wyszukiwarka instytucji, placówek, podmiotów, organizacji oferujących wsparcie dla grup docelowych wskazanych w ww. ustawie i Programie „Za życiem”.

Przykładowe formy wsparcia w zakresie dostępu do m.in. świadczeń opieki zdrowotnej przedstawione zostały również w informatorze o uprawnieniach przysługujących na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, który znajduje się m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-). W informatorze „Za życiem” wymienione zostały także inne formy wparcia niż te wskazane w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z jakich mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami (w tym dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Raz jeszcze zachęcamy do korzystania z wymienionych powyżej źródeł informacji. Mamy nadzieję, że zawarte tam wskazówki i wyjaśnienia ułatwią realizację obowiązków służbowych w zakresie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów, w szczególności tych finansowanych ze środków PFRON.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-04-26 14:31przez:
Opublikowano:2024-04-26 14:31przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2024-04-26 14:30przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:1519

Rejestr zmian

  • [2024-04-26 14:30:25]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.