Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - 1. Czy pracodawca ma obowiązek upubliczniania informacji dotyczących wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron)?

1. Czy pracodawca ma obowiązek upubliczniania informacji dotyczących wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron)?

Ani ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), ani też rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810, z późn. zm.) nie zobowiązują pracodawcy do upubliczniania informacji dotyczących wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ogólne informacje o sposobie, formie i wysokości pomocy świadczonej niepełnosprawnym pracownikom ze środków zfron, powinny zostać zawarte w regulaminie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 33 ust. 9 ustawy o rehabilitacji (...) ustalenie tego regulaminu należy do obowiązków pracodawcy, który jest dysponentem środków zfron. Projekt regulaminu zfron podlega uzgodnieniu z osobami zapewniającymi doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu pracy chronionej oraz z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi lub w razie ich braku, z przedstawicielami wybranymi przez niepełnosprawnych pracowników. Regulamin wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu (...) niezwłocznie po jego ustaleniu powinien zostać podany do wiadomości pracowników zakładu pracy chronionej, przez ogłoszenie w miejscu ogólnie dostępnym.

Nie ma więc przeszkód, aby w regulaminie zfron udostępnić informacje o wydatkowaniu środków funduszu. Należy jednak mieć na uwadze, że informacje dotyczące konkretnych osób są informacjami wrażliwymi, w związku z tym, osoby wnioskujące o pomoc musiałyby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-20 18:32przez:
Opublikowano:2015-03-19 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 12:29przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:16685

Rejestr zmian

  • [2018-01-23 12:29:16]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki