Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Wyjaśnienie dotyczące sposobu potwierdzania 6-miesięcznego doświadczenia przez osoby wykonujące usługi asystenckie i wytchnieniowe

Wyjaśnienie dotyczące sposobu potwierdzania 6-miesięcznego doświadczenia przez osoby wykonujące usługi asystenckie i wytchnieniowe

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sposobu potwierdzenia 6-miesięcznego doświadczenia osób wykonujących usługę asystencką i wytchnieniową w programach realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy, że interpretacje odnoszące się do tego zagadnienia zostały opublikowane na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresami:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1440,pytania-i-odpowiedzi-do-programu-ow-oraz-programu-ow-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami-edycje-2023

oraz

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1439,pytania-i-odpowiedzi-do-programu-aoon-oraz-aoozn-edycje-2023

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z Programami przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego.

Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne, ale również umowy o pracę. Należy tu zwrócić uwagę, że na zasadzie swobody umów, treść umów cywilnoprawnych, kształtowana jest w sposób swobodny przez strony tych umów, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W konsekwencji umową cywilnoprawną nie jest tylko umowa nazwana, jaką jest np. umowa zlecenia, czy umowa o dzieło, ale także każda inna forma umowy, która dochodzi do skutku jeżeli strony złożą ważne i zgodne oświadczenie woli.

Taką umową cywilnoprawną może być np. porozumienie, w ramach których strony składają oświadczenia woli powodujące wywołanie skutku prawnego w postaci powstania stosunku prawnego, czyli np. ustne porozumienie osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekuna prawnego z osobą, która ma udzielać bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-09 13:37przez:
Opublikowano:2023-05-09 13:37przez: Mariusz Marciniak-Grodecki
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:3335

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.