Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.
Gminy/powiaty mają czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody (zał. 1 do Programu). Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu (zał. 2), wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów (zał. 3) Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mają na to czas do 5 listopada.
Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 2. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020. -word
 3.  Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020. - scan pdf.
 4. Zał. 1 Wniosek gminy powiatu na środki finansowe.
 5.  Zał. nr 2 Wniosek województwa na środki finansowe z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 6. Zał. nr 3 Wzór listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 7. Zał. nr 4 Sprawozdanie gminy powiatu z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej
 8. Zał. nr 5 Sprawozdanie wojewody z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 9.  Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o przyjęciu środków fiansowych z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 10. Zał. nr 7 Karta zgłoszenie do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 11.  Zał. nr 8 Karta rozliczenia usług
 12. Komunikat MRPiPS z dnia 8.11.2019 r. o zmianie Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_edycja 2019-20
 13. Komunikat MRPiPS z dnia 19.11.2019 r. o zmianie Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_edycja 2019-20
 14. AOON - Umowa Minister Wojewoda
 15. AOON - Umowa Wojewoda Gmina Powiat

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-10-03 14:28przez:
Opublikowano:2019-10-03 00:00przez: Anna Iwańczyk
Zmodyfikowano:2019-10-08 13:13przez: Anna Iwańczyk
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:20593

Rejestr zmian

 • [2019-10-08 13:13:39]Anna Iwańczykaktualizacja